dilluns, 3 de juny del 2013

COMPROMÍS PER L'ALCÚDIA PER LA DEFENSA I MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
Els ajuntaments, d'acord amb el projecte de reforma, passarien de ser competents per a la prestació de serveis socials a realitzar una mera labor informativa i d'emergència

Segons l´agrupació local de Compromís per l´Alcúdia, l'aprovació pel Consell de Ministres de l'avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, de no modificar-se la redacció actual, suposarà el desmantellament efectiu del quart pilar sobre el qual se sustenta el malmès Estat del Benestar Social al nostre Estat. Per a Compromís la nova Llei genera incertesa i preocupació social, quan assenyala que l'única competència pròpia dels ajuntaments en aquest àmbit serà, "l'avaluació i informació de situacions de necessitat i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social”.
En eixe sentit, Compromís per l'Alcúdia va presentar una moció a l'Ajuntament de l'Alcúdia, per la defensa, aclariment i millora dels Servies Social Municipals que ha sigut aprovada amb l'abstenció del PP de l'Alcúdia.
Segons Paco Sanz, portaveu de Compromís, els Serveis Socials Municipals passarien de ser una competència pròpia dels ajuntaments per a la "prestació de serveis socials i promoció i reinserció social" (llei de bases de règim local de 1985), a la "avaluació i informació, de situacions de necessitat social, i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social "(nova redacció) el que implica deixar pel camí un model eficient que garanteix els drets socials dels ciutadans. Res positiu sembla suggerir aquest canvi.
Davant d'aquests fets, Compromís defensa un model que ha constatat la seua utilitat, eficàcia i pertinència en els últims 30 anys. En l'actualitat, els Serveis Socials Municipals són una part fonamental de l'Estat social i de drets definit per la nostra Carta Magna, juntament amb el sistema de pensions, sanitat i educació.
Per a Compromís per l'Alcúdia els Serveis Socials de competència municipal, són l'estructura de gestió pública més propera que té la ciutadania per garantir l'accés als seus drets socials, són la part més representativa del conjunt de polítiques socials en l'àmbit local. En els últims trenta anys s'ha generalitzat una estructura capaç d'organitzar amb gran solvència tècnica i recursos pressupostaris modests l'atenció social de la ciutadania, amb gran projecció social i reconeixement.

El regidor de Compromís denuncià en el Ple Municipal que a partir de la proposta de reforma de la Llei de Bases, s'intenta dibuixar un Estat Assistencial basat en la Beneficència i no de drets socials, un Estat en el qual els drets socials de ciutadania queden desdibuixats, per la imposició de polítiques públiques allunyades del ciutadà, deixant les persones i les famílies en mans d'unes administracions -diputacions i comunitats autònomes- que no coneixen ni la seua realitat ni les seues necessitats, en les que no participen directament, i a les que, com en el cas de les Diputacions, no han votat.
D'acord amb aquest plantejament l'Ajuntament de l'Alcúdia ha acordat sol·licitar la modificació o la retirada de l'Avantprojecte del Govern així com reafirmar l'autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en defensa de la protecció social, la igualtat d'oportunitats, la democràcia i la qualitat de vida.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada