Fotodenúncia

Obrim aquesta nova secció per a tots els ciutadans i ciudatanes que vulguem denunciar, alertar o informar a través de les imatges preses per ells mateix sobre els problemes o situacions que tenen als seus pobles o muncipis. Informació de la Ribera vol seguir donant així veu a la participació activa, lliure i responsables de tots i totes.

Podeu enviar les vostres fotografies juntament amb una explicació del fet a :

redaccio@informaciodelaribera.com 


Les fotografies i el text han d'anar signades per l'autor o autora, podeu especificar si voleu que apareguen publicades sota un pseudònim i quin.


Informació de la Ribera no es responsable de les declaracions de les persones que hi col·laboren.