Contacta

DIRECTOR:
Jordi Piris
direccio@informaciodelaribera.com

COORDINACIÓ DE CONTINGUTS:
Joan F, Bolufer i Jordi Piris 
redaccio@informaciodelaribera.com

DEPARTAMENT COMERCIAL:
Pilar Torres
comercial@informaciodelaribera.com

MAQUETACIÓ:


CORRECIÓ I ASSESSORAMENT LINGÜÍSTICS:
Joan Francesc Bolufer
assessorament@informaciodelaribera.com

EDITA:
Tomás Musoles 

IMPRIMEIX:
Artes Gràficas del Mediterráneo

DIPÒSIT LEGAL:
V-2272-2011