dimecres, 17 d’abril de 2013

L’AJUNTAMENT D’ALZIRA CONTRACTARÀ A 118 PERSONES GRÀCIES A UNA SUBVENCIÓ DE PROP DE 144.000 EUROS PER A PAL·LIAR LA DESOCUPACIÓ AGRÍCOLA L’Ajuntament d’Alzira contractarà a 118 persones per a dur a terme el projecte “Millores per al desenvolupament rural a Alzira”. Unes contractacions que es realitzaran, pel període d’un mes, gràcies a una subvenció de prop de 144.000 euros del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb la finalitat de pal·liar la desocupació agrícola en la localitat.

Les línies d’actuació a desenvolupar seran:
-Millora del drenatge dels llits. D’acord amb la consideració del Terme Municipal d’Alzira com d’alt risc d’inundació, es fa necessària una labor urgent de manteniment i neteja que se centre en els trams de llits de major risc, i que siguen accessibles a labors bàsicament de caràcter manual que es plantegen des de la Regidoria.
En aquells llits que siga necessari, per la seua dificultat intrínseca, es planteja l’actuació conjunta per mitjans humans i maquinària per a l’eliminació de barreres físiques, que permeta una millor neteja de llits. També s’aborden actuacions d’eliminació de canya ( Arundo donax) espècie invasora.

-Adequació de camins rurals. S’establixen com a prioritat els camins més afectats de les zones indicades, es plantegen actuacions puntuals per al seu manteniment i perquè complisquen els estàndards de seguretat. Dins d’esta línia, es planteja també la col·laboració d’estes brigades en labors de poda d’arbratge que incidixen, negativament, en la seguretat viària, respectant l’interés paisatgístic de l’arbratge. De manera complementària, i en funció dels recursos disponibles, es proposen actuacions de neteja d’abocadors incontrolats existents en marges de camins o paratges aïllats, s’abordaran les tasques en altres punts del terme municipal, i de parcel·les municipals en precari estat de conservació.

-Adequació de les parcel·les municipals. S’abordaran tasques de neteja de diverses parcel·les de propietat municipal per a adequar-les als estàndards actuals de salubritat d’espais públics situades en zones pendents d’urbanització, o solars urbans pendents de definició.
-Eliminació d’Abocadors incontrolats. En col·laboració amb el Departament de Servicis Públics, es desenvoluparà l’eliminació dels abocadors incontrolats, que a més, en funció de l’àmbit on es troben, podrà acompanyar-se de la restauració paisatgística de l’entorn on s’ubiquen estos abocadors.

-Millora d’Espais mediambientals d’interés: És necessària la conservació i posada en valor de l’important Patrimoni Paisatgístic d’Alzira, que es vincula al Paratge Natural de la Murta i la Casella, la Muntanyeta i l’entorn dels Rius Xúquer i Verd.

Per a la realització d’estes tasques s’ha previst la contractació de 96 peons agrícoles, 20 capatassos i 2 encarregats, de l’1 al 31 de juliol de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada