dijous, 26 de juliol de 2012

LA MULTINACIONAL DORNIER GESTIONARÀ LA ZONA BLAVA D’APARCAMENT D’ALGEMESÍ I LA SEGONA PLANTA DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA DEL MERCAT


La mesa de contractació ha proposat l’adjudicació del servei públic d’aparcament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota control horari i de la segona planta de l’aparcament subterrani de la plaça del Mercat, així com el servei de manteniment de la primera planta del pàrquing a l’empresa Dornier.
De les dos empreses que s’han presentat a aquest concurs públic, Dornier compta amb major puntuació i, a més, ha proposat una oferta econòmica més avantatjosa per a dur a terme el manteniment de la primera planta de l’aparcament subterrani. L’empresa adjudicatària s’ha compromés que el 75 dels beneficis econòmics de la gestió d’aquest servei de la zona blava i el pàrquing subterrani siguen per a l’ajuntament, el màxim percentatge que es podia oferir segons les bases del plec de condicions.
Es tracta d’un contracte mixt de gestió que inclou el manteniment de totes les instal·lacions del nou aparcament cobert. Per al manteniment de la primera planta –reservada per a venda de places- l’empresa ha oferit la màxima baixa que establirà un cost que no superarà els 15 euros mensuals de manteniment per cada plaça d’aparcament.
Segons la proposta de l’empresa Dornier, en el termini d’un mes des de la firma del contracte entraria en funcionament el nou servei de la segona planta del pàrquing, mentres que l’aparcament regulat per zona blava al centre de la ciutat es durà a terme de forma immediata. La primera planta quedarà reservada a la venda de places per a particulars i empreses.
Una altra de les millores proposades per Dornier és realitzar enquestes de satisfacció entre els usuaris amb la finalitat de millorar la gestió, a més de posar a disposició de l’ajuntament la seua experiència i accions per a dur a terme la difusió de les condicions de lloguer i venda de places d’aparcament, així com estudis de racionalització i distribució del trànsit.
Amb la posada en marxa de la segona planta del pàrquing subterrani, l’ajuntament iniciarà les gestions per a traure a la venda les places d’aparcament de la primera planta amb una rebaixa del 10%, i del 15% si s’adquirix més d’una plaça. 

Cap comentari:

Publica un comentari