dimecres, 5 de juny del 2013

TENSA DISCUSIÓ ENTRE EL REGIDOR BERMÚDEZ I L´ ALCALDE D´ALGEMESÍ Segons l´agrupació local Més Algemesí al passat plenari d’abril l’Alcalde d’Algemesí no va contestar a una pregunta oral formulada pel portaveu de Més Algemesí sobre la valoració que feia l’equip de govern de les xifres de recaptació dels dos primers mesos: 24€ per dia (15€ en rotació i la resta per abonaments).
Davant eixa situació, Més Algemesí decidí presentar per escrit una bateria de preguntes sobre aquesta qüestió. El Real Decret 2568/1986 que regula el funcionament dels debats en el seu article 97 que les preguntes formulades per escrit amb 24 hores d’antelació “han de ser contestades ordinàriament en la sessió, o per causes degudament motivades, en la següent”.
Segons Més Algemesí, el Reglament Orgànic Municipal encara és més taxatiu i eleva el llistó ja que en el seu article 63 indica que “Si la pregunta es formula per escrit, haurà de fer-se setanta dos hores abans com a mínim, de l’inici de la sessió, i serà contestada durant esta.” Així el Sr Alcalde estava obligat per llei a contestar unes preguntes formulades amb 28 dies d’antelació.
El portaveu municipal de Més Algemesí, Josep Bermúdez, lamenta que l´Alcalde es negà a fer-ho en contra del que indica el reglament. “El Sr Alcalde va intentar buscar qualsevol excusa per no contestar-la. Comença dient que no la contestava perquè en cap moment s’indicava en l’escrit que eren preguntes per al ple”.
Segons manifesta l’agrupació local, malgrat tenir l’escrit que li passà el Sr Secretari davant d’ell, afirmà que “ací no fica que siga per al ple”, tot i que en el text s’indicava textualment que aquestes preguntes es presentaven per tal “que siguen contestades en el proper plenari”.
Donada la insistència del portaveu de Més Algemesí i davant l’evidència que sí que ho posava digué que ja les contestaria al pròxim, perquè no les tenia preparades.
Més Algemesí lamenta que el més increïble és que, davant la insistència va afirmar que “a les preguntes que em fa vostè ací jo entenc que no tinc perquè contestar-les”.
Més Algemesí lamenta que Vicent R. García Mont, després de llegir una de la preguntes, si considerava, a la vista de les xifres, que la construcció del pàrquing havia estat un error, contesta textualment que: “jo no he de dir-li el que jo pense” per a afegir més endavant que “a mi no em pot preguntar vostè el que jo pense”.

Per a l´agrupació local d´Algemesí, el Sr Alcalde va actuar de manera prepotent i en contra de la llei, “és intolerable i antidemocràtic que el Sr Alcalde es negue a respondre a les preguntes que formula l’oposició, i més quan ho fa en dos plenaris seguits. Però més intol·lerable és que ho faça quan la llei i el propi reglament municipal diu taxativament que ho ha de fer. Dissortadament ha acabant imposant la seu voluntat a la legalitat, s’ha botat claríssimament la llei i ha privat a la ciutadania d’unes explicacions i valoracions a les quals tenen dret”.
Més Algemesí afirma que denunciarà totes les vegades que facen falta aquestes actuacions prepotents de la màxima autoritat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada