divendres, 24 de maig de 2013

L’AJUNTAMENT D’ALZIRA LLANÇA UNA CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ DE LES URBANITZACIONS L’Ajuntament d’Alzira, des de la regidoria de Medi Ambient, ha donat inici a una campanya d’informació sobre els Plans d’Autoprotecció d’Urbanitzacions. Per a això s’han repartit tríptics per les urbanitzacions del Racó, el Respirall i Sant Bernat, en els que s’informa de les mesures d’actuació, segons protocol de seguretat, en cas d’incendi. Estes vénen establides en 3 blocs principals, Mesures Genèriques, Manteniment de Parcel·les i Emergències.
En l’apartat de Mesures Genèriques, vénen determinades una sèrie de mesures preventives com són, per exemple, la prohibició de tirar puntes de cigarret, runes o fems. Ací, es fixa també el període en què cal evitar la crema de restes i restolls, que comprén des de l’1 de juny al 30 de setembre.
En l’apartat de Manteniment de Parcel·les, es fan recomanacions com per exemple que cal netejar els accessos de vegetació seca, senyalitzar els punts d’aigua o embolicar la ximenera amb malla metàl·lica per a evitar les purnes entre altres.
Finalment, en el dedicat a Emergències es fa una primera recomanació que és cridar al 112 i facilitar la direcció i la via d’accés. En cas d’evacuació cal procedir, de manera immediata, ordenada i tranquil·la.
El regidor de Medi Ambient, Enrique Montalvá, ha manifestat: “Estos plans són de gran importància per a formar els veïns d’estes urbanitzacions per a saber actuar, en cas d’incendi, de la manera més adequada possible i, especialment, ara de cara a l’estiu que comença el període de màxim risc”.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada