dilluns, 26 de desembre de 2011

Per Nadal, joguets.


Nascuda a Cullera en 1964, és Doctora en FiloFilosofia i CC. De l'Educació per la Universitat de València i la Universitat de Quebec.És directora del Dept. De Pedagogia de l'Institut Tecnològic del Joguet, AIJU (Alacant), des de 1992.

"Hem de promocionar joguets que estimulen"
Especialista en infància,  productes infantils i d'oci.  Ha realitzat diverses publicacions, participat en congressos nacionals i internacionals relacionats amb les seues àrees d'experiència (joguets, accessibilitat en parcs infantils, xiquets i xiquetes amb discapacitat, jocs en l'hospitalització infantil, Ús de noves tecnologies en productes per a persones majors i teràpia a través del joc, ICT per a Parkinson,  Alzheimer, etc).Ha coordinat projectes d'investigació regionals, nacionals i europeus en les esmentades àrees. Des de 2001 forma part del comité de la ITRA (International Toy Research Association), i en el tercer trimestre del curs 2011 ha sigut professora visitant de la Universitat de Londres, participant en seminaris i cursos amb alumnes i professors d’aquesta universitat i ha treballat amb ells en un projecte d'investigació sobre els xiquets, l'educació i el futur.


Com ha sigut la teua experiència docent a la universitat de Londres? Has trobat diferències en metodologia, docència o tecnologia en comparació amb Espanya?

Ha sigut una experiència única. Poder col·laborar amb experts en infància i futur com els del London Knowledge Lab m’ha permés conéixer noves metodologies d'investigació i establir convenis per a diversos projectes europeus. És una secció de la Universitat de Londres destinada a projectes punters, enormement innovadors i de futur en què ha sigut una sort poder treballar durant 3 mesos.   Hi ha diferències en metodologies i en enfocament però és cert que des d'Espanya tenim un elevat nivell en  Estudis sobre Sociologia de la Infància. Des d'UK s'han sorprés del nostre nivell investigador i la nostra especialització en joc terapèutic tant destinat a xiquets (atenció primerenca, discapacitat, etc..)  com a persones majors (jocs per a problemàtiques com l’Alzheimer, el Parkinson, etc.). En aquest terreny hem sigut pioners a Europa i són ells els que han aprés de nosaltres i iniciat una proposta de col·laboració per a l'any que ve.

El xiquet juga amb el seu cos, amb objectes, amb persones i amb joguets. El joguet és qualsevol objecte que el xiquet empre per a entretindre's i jugar quan utilitza la imaginació?.

La pròpia definició de joguet o joguina remet a qualsevol objecte que s'utilitze amb un fi lúdic. La gran màgia del   joguet és  el  potencial que té per a desencadenar el joc perquè l'important és el joc. El joguet només és un instrument per a poder facilitar el joc.

El xiquet necessita l'adult per a triar els seus joguets, perquè no té suficient maduresa per a fer-ho. No obstant això, l'adult no sempre sap triar-ne el millor per a cada xiquet. Quins són els criteris més importants per a orientar l'elecció?

La gran quantitat de joguets que hi ha actualment al mercat, i les fortes campanyes publicitàries que ens acompanyen en aquestes dates, converteixen la selecció de joguets en una difícil decisió per als pares. Apunte a continuació alguns criteris a considerar:
1-Hem de partir de les necessitats i preferències del xiquet o de la xiqueta, i no dels gustos dels adults. El joguet ha de resultar divertit i connectar amb els seus interessos. Per a això convé fixar-se en l'activitat que proposa un joc, pensar si aquesta activitat pot ser atractiva i divertida. Si no és així, pot ser prompte abandonat i substituït per un altre. Els xiquets juguen per a divertir-se i no per a aprendre. Eixe és el principal motiu pel qual aprenen jugant, encara que parega una paradoxa.
2- Que oferisca continuïtat de joc: Un bon joguet ha de poder estimular nous interessos i noves idees. A més de ser senzills i de fàcil maneig, ja que l'excessiva complexitat redueix la creativitat. Un aspecte fonamental del joguet és que puga utilitzar-se per a distints tipus de jocs
3- Que siga segur: En principi, un joguet que passa la normativa de seguretat vigent es marca amb una CE a l'envàs. Però com s'han detectat que joguets que incloïen aquesta marca però no garantien que el joguet fora segur, recomanem als consumidors que adquirisquen joguets fabricats a la Unió Europea o de marques prou conegudes.
4- Els joguets han de ser sòlids i resistents. Les joguines que es trenquen amb facilitat habituen el xiquet a usar-los de forma descuidada, es veu normal que els joguets es trenquen, creant així hàbits descurats.

5- Els joguets a més han de ser estimulants de la creativitat i de la imaginació o de qualsevol aspecte de la personalitat, perquè els xiquets o les xiquetes siguen sempre els protagonistes del joc i no simples espectadors
6- Els joguets han de respondre a cada edat i a les necessitats de creixement. No han de ser ni massa complicats, ni massa simples. El fet que el joguet no estiga adequat a l'edat pot ser la causa per la qual s'arracone.
7- Els joguets han de ser suficients però no excessius. No ajudarem els nostres fills i filles comprant-los tot el que demanen, sinó comprant solament el que necessiten. L'excessiva quantitat de joguets, lluny d'educar, provoca actituds de capritx, avorriment, menyspreu dels joguets, i sovint provoca desorde i falta d'interés per conservar-los. Hem d'acostumar-nos a guardar alguns i anar traient-los de tant en tant.
8- Un altre aspecte que hem de tindre en compte és la varietat. Hem de procurar no comprar sempre el mateix tipus de jocs. Els xiquets i les xiquetes necessiten créixer en més d'un aspecte, necessiten madurar la seua psicomotricitat en les diferents parts del seu cos, necessiten créixer intel·lectualment, necessiten aprendre a col·laborar amb els altres, etc. Hi ha un joguet per a cada cosa, o millor dit, cada joguet estimula especialment un aspecte del seu creixement. Hem de proporcionar joguets que estimulen a investigar, descobrir, experimentar, etc. i que a més estimulen i desenvolupen funcions diferents.

9- No hem d’aturar i tallar el seu gustos sinó permetre la seua expansió: si el xiquet vol un cotxet de nina, no li neguem el joguet per no ser per a “ell”. Han d'entregar-se des d'un primer moment i sense prejudicis els joguets que per a ells siguen preferits indiferentment que siguen considerats de xics o de xiques. El joguet no té sexe, és a dir no hi ha joguets de xiquets i joguets de xiquetes, qualsevol joguet pot interessar independentment del sexe del jugador o jugadora. El joc és lliure i espontani. I així hem de comprendre-ho els adults
10- En el moment de jugar és també important el paper que els pares representen. Eixa participació ha d'anar dirigida a facilitar-los recursos, perquè el joc s'enriquisca. A més als nostres fills i filles no sols cal proporcionar-los joguets adequats també hem de dedicar temps a jugar amb ells i elles.  I no sols els pares, també necessiten companys per a jugar , temps i espais per al joc.

Creus que fa falta una política de reciclatge i recuperació de joguets? S'està fent alguna cosa en aquest sentit?

Des de molt diverses entitats es treballa per a incrementar la producció sostenible en la industrial del joguet, amb etiquetatges i normes per a reciclar i consumir amb major sentit comú. Però en aquest tema hem de ser nosaltres mateixos els que hem d'aplicar  les 3R del consum responsable
Reduir : També es pot jugar sense joguets i els jocs tradicionals són també una excel·lent proposta lúdica. Reutilitzar: Mantindre els joguets en bon estat i quan ja no els utilitzem, regalar-los. Reciclar: En la compra de joguets hem de tindre present el consum ecològic: buscar el punt verd en els envasos, separar els tipus de fem... A més, podem fabricar joguets a partir de materials reciclats.

 Els joguets influeixen en el xiquet per al desenvolupament de determinats valors, hàbits i conductes.  El joguet masculí ha evolucionat cap aun sentit neutre, mentres que el femení a penes ha canviat i seguix associat a tasques domèstiques i de bellesa. Els joguets de hui condicionen el futur professional?

No és correcte pensar que el que els xiquets o xiquetes trien ara per a jugar condicionarà els seus futurs professionals. Per mitjà del joc  xiquets i xiquetes proven , experimenten realitats de l'entorn per a intentar comprendre’l. Com més opcions hi proven és més interessant per al seu desenvolupament posterior, però per a res condicionarà les seues eleccions de futur. Eixa visió determinista és una fal·làcia. Si pensem en nosaltres mateix quan érem xiquets ho podem  veure… Molts hem jugat a baralles i a guerrers, i ara com a adults no utilitzem la violència per a resoldre els conflictes, i així multitud d’exemples.

 En les carreres de ciència hi ha una presència majoritàriament masculina, mentres que en les de lletres predominen les dones. Açò  pot estar relacionat amb eixa selecció de joguets que des de xicotets els van ensenyar a formar-se en un rol concret dins de la societat?.

 És excessiu el valor que s'atribueix als joguets com a condicionant del futur, .. els joguets només són un element més... L'entorn, la valoració dels adults i de les persones amb els que conviu un xiquet o una xiqueta.. La història de la família, la seua visió i valors, l'entorn rural o urbà,  el tipus de professorat amb què conviurà en tota la seua trajectòria escolar.. Tots ells són condicionants molt més forts que els joguets per al rol social del futur adult.


La forma d'utilitzar els joguets potència i afavoreix determinades actituds i la transmissió de valors socials. Creus que utilitzem els joguets correctament?

La clau està a proporcionar varietat  en la tipologia de joguets que es fan arribar a la infància. Per descomptat els joguets no són objectes neutres, comporten una forma d'entendre el món i de presentar-ho. Però tampoc tenen el poder absolut de transformar la personalitat... per això el  més important és que els xiquets i les xiquetes tinguen accés a diverses i moltes propostes lúdiques que els permeten explorar distintes opcions, i sempre és convenient que incloguem com a criteri adult  proporcionar joguets que traslladen valors positius.

El joc ajuda el xiquet a nivell cognoscitiu ja que facilita aprenentatges, i per un altre a nivell afectiu i social formant la personalitat. Creus que el joc digital és capaç d'aconseguir  un desenvolupament integral ?

El  joc digital  pot ser un excel·lent complement però no l'únic en el territori del joc infantil. Efectivament pot ser útil per a determinats aspectes de l'aprenentatge d'habilitats i destreses físiques o a nivell  intel·lectual: estimulen la memòria, l’atenció o la concentració. I aquestes són importants habilitats que es poden reforçar a través del joc digital no sols en xiquets  sinó també en adults. Fins i tot la part afectiva i emocional es pot també exercitar per mitjà de jocs, però efectivament mai  podrà substituir al peluix per a abraçar, encara que podria tindre la forma i exterior de peluix per a abraçar i un contingut de joc digital en el seu interior. Hi ha  un ampli ventall de productes per als pròxims anys en aquesta direcció.  A més els vincles socials que es produeixen  en les partides online són també interessants.

Els videojocs, ara com ara, generen més diners que la indústria cinematogràfica.  Són una nova forma d'entreteniment i expressió artística, com el cine o la literatura.  Que tenen de positiu i de negatiu?
Els videojocs poden contribuir positivament al desenvolupament dels nostres fills: A més de permetre familiaritzar-se amb l'ús de l'ordinador, poden millorar l'atenció i la discriminació visual i auditiva, potenciar el raonament, la reflexió i el pensament deductiu; millorar la rapidesa de resposta, desenvolupar la capacitat per a anticipar-se a les conseqüències de les pròpies accions, augmentar la coordinació ull-mà, potenciar la creativitat i la imaginació, etc.
Poden tindre efectes nocius sobre els seus usuaris? Depén. No és el videojoc en si, sinó un contingut inapropiat i, sobretot, el seu ús desmesurat, allò que  pot generar efectes no desitjables sobre qui l’utilitza. No obstant això, sí que pareix demostrat que en els videojocs amb temàtica violenta, a partir d'un determinat nivell d'ús, considerat excessiu, o quan el contingut agressiu supera certs límits, els nivells d'agressivitat i ansietat dels usuaris també augmenten.
En tot cas, estes conseqüències no es deriven només de l'ús dels videojocs “no recomanables” sinó que tindria els mateixos efectes abusar de pel·lícules de contingut violent o, per exemple, viure en un entorn agressiu.
És necessari establir certes pautes per a la seua utilització? Sí. Hem de procurar que el xiquet/a faça un ús moderat i adequat dels videojocs i que els combine amb un altre tipus de jocs i joguets. Quant a les condicions d'ús, és recomanable que no se situen massa prop de la pantalla, que no s'utilitzen durant períodes de temps prolongats i que disposen de suficient il·luminació.
Finalment, és important que l'adult acompanye i supervise el xiquet/a durant el seu temps de joc. És important que els adults no evadim les responsabilitats que ens corresponen, que dediquem temps a saber quins productes tenen entre mans els nostres fills i filles i a oferir-los alternatives perquè gaudisquen del joc en companyia.

Creus que seriosa important donar a conéixer els joguets i jocs d'altres cultures i promoure una educació més intercultural a través de joguets tradicionals i d'altres nacionalitats.?

En un entorn com l'actual en què els xiquets conviuen a l'escola i al carrer amb persones d'altres cultures, és més necessari que mai  proporcionar-los jocs i joguets d'altres cultures. És un bon exercici per a la integració social estimular la curiositat per les activitats, valors i comportaments d'altres entorns culturals. I el joc i els joguets  són excel·lents per a això. Busquem jocs i joguets d'aquestes característiques  perquè a més de ser útils pedagògicament  podran sorprendre els xiquets, un fet que és clau quan els regalem objectes. De vegades les cartes als reis es convertixen en llistes de la compra, i perdem la màgia de la sorpresa. I després ens queixem que no juguen.  Oblidem que el nostre paper està ací a oferir coses no esperades, divertides, interessants i soprendents. Això és molt important.

Els joguets que regalem a les nostres fills/filles són joguets per al futur?

Els  joguets que regalem als nostres fills són joguets per al present, un present complicat i difícil d'entendre per a una ment en formació com és la infantil. Que necessita que li proporcionem bons joguets,  variats , interessant, positius,segurs; però sobretot necessita que li proporcionem temps per a jugar, espais per a fer-ho,companys de joc i el nostre valuós temps per a compartir eixes divertides estones que pot proporcionar el joc. Jugant amb els nostres fills i filles aconseguirem establir vincles que seran claus en les relacions que tinguem amb ells quan entren en la preadolescència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada