divendres, 25 de maig de 2012

LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA ESTUDIA MESURES INNOVADORES EN MATÈRIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE


La mancomunitat de la Ribera Alta ha impulsat la redacció i aplicació dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d'Alzira, Algemesí i Carcaixent, així com la implantació del sistema de transport públic urbà amb bicicleta AMBICI.

La Mancomunitat participa en ECOTALE, un projecte europeu amb l´objectiu de compensar l'impacte del transport per carretera en el territori a través del disseny de polítiques de mobilitat sostenible i de planificació territorial. En el marc del projecte s'abordarà la internalització dels costos externs del trasnport (el soroll, la contaminació atmosfèrica, els embussos...) en la planificació urbana, amb actuacions que minimitzen l'impacte mediambiental, social i econòmic de la mobilitat. Alguns exemples en aquest sentit són les ajudes i incentius a vehicles no contaminants, la construcció de circumval·lacions de nuclis urbans, la instal·lació de barreres acústiques i vegetals en vies molt transitades o les mesures per a reduir els accidents de trànsit.
La primera fase del projecte se centra en la selecció i avaluació dels casos més reeixits a nivell local en matèria d'internalització de costos externs del transport.
Amb tota la informació obtinguda es dissenyarà un projecte pilot relacionat amb la mobilitat sostenible i finalment s'elaboraran les conclusions en una guia de bones pràctiques.
El president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Cristóbal García, afirma que aquest projecte posa a disposició de les autoritats locals les experiències més innovadores en matèria de mobilitat sostenible, de manera que les administracions locals i supramunicipals podran aplicar mesures que ja funcionen amb èxit en altres ciutats d'Europa per a reduir l'impacte del transport per carretera.
Un altre dels objectius que es persegueix amb el projecte –segons el president de l’ens comarcal-, és la creació de “l’Agència de Mobilitat Comarcal”, que s’especialitzará en la millora del transport en la comarca.
Aquest projecte, que està finançat per la Comissió Europea, té un pressupost total de 1.500.000 euros. Juntament a la Mancomunitat de la Ribera Alta, hi participen altres sis institucions europees: la Universitat de Bolònia (Itàlia), l’Institut de Planificació i Urbanisme de la Regió Île de France (França), la Universitat de Hèlsinki (Finlàndia), la ciutat de Poznan (Polònia), la Universitat de Bucarest (Rumania) y la regió de Salònica (Grècia).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada