dilluns, 12 d’agost de 2013

VEREMA FRANCESA 2013La Federació d’Indústria i dels Treballadors Agraris FITAG UGT, preveu que enguany 2013 eixiran de l'estat espanyol 14.700 treballadores i treballadors per a participar en la campanya de la verema francesa, 1.200 seran valencians i valencianes.La procedència de les veremadores i veremadors per comunitats autònomes és la següent:
Andalusia: 10.600
Valenciana: 1.200
Múrcia: 600
Castella la Manxa: 60
Resta de CC.AA: 1.700
TOTAL 14.700 
Després de l’augment experimentat durant els últims tres anys, la participació de les temporeres i temporers que ixen d’Espanya a la verema francesa, s’ha estabilitzat enguany com a conseqüència del creixement de la desocupació a França. Encara que les places estan totalment cobertes, continua existint un fort interés per treballar en les campanyes exteriors i especialment en la verema.
FITAG UGT, com en anys anteriors, manté a disposició dels temporers i temporeres un telèfon gratuït (900 382 848), a través del qual s’oferix orientació sociolaboral, a fi d’informar sobre la duració i el mapa de les campanyes, les condicions laborals, els salaris exigibles i evitar el desplaçament a França sense una contractació en origen.
 En els últims anys FITAG UGT ha detectat un augment destacable de temporeres i temporers a França, no sols per a la verema, sinó també per a l’arreplega de la maduixa, cirera, nectarina, bresquilla, i per un altre costat poma i raïm de taula que coincidixen amb la verema, companyies que mobilitzen al país veí a més de 5.000 temporers i temporeres.
 Per a l’arreplega de la fruita a la zona de Perpinyà s’han mobilitzat 800 persones més que fa un any, la majoria d’elles procedents de Cadis. També actuen empreses de treball temporal que porten personal per a les campanyes franceses. Els departaments de destí en el país veí a què es desplaçaran les veremadores i veremadors seran els següents:
  66. PIRINEUS ORIENTALS (Perpinyà)
  11. AUDE (Narbonne, Carcassonne) 34. HERAULT (Montpeller, Beziers) 30. GARD (Nimes)
  13. BOUCHES DU RHÔNE (Marsella)
  84. VAUCLUSE (Avinyó)
  33. GIRONDE (Bordeus)
  83. VAR (Toulon) 26. DROME (Valence)

   Els primers veremadors i veremadores es desplaçaran a finals d’agost, encara que hi ha zones a França, on l’arreplega es produïx més tard, com els departaments 84 i 33. Romandran en el país veí entre 20 i 25 dies. També hi ha alguns grups que realitzen la verema més primerenca i després es traslladen a zones amb arreplega tardana, podent romandre en territori francés durant més de 40 dies. El salari que rebran els veremadors i veremadores dependrà de la categoria professional en què hagen sigut contractats (tallador/a, buidador/a o portador/a) i del Departament francés en què treballen. El dit salari s’establix en les distintes comissions mixtes, la qual cosa equivaldria als convenis col·lectius. Però mai podrà ser inferior al salari mínim interprofessional de creixement (S.M.I.C.), el qual des del 29 de juny es fixa en 9.43 euros/hora o 1.430,22 euros/mes a raó de 35 hores setmanals (151,67 hores/mes).
  Hem de destacar que la jornada laboral a França és de 35 hores setmanals, i que al superar-les, es cobren hores extraordinàries.
  Més de 35 hores i fins a 43 hores a la setmana, millora del 25%.
  Més de 43 hores a la setmana millora del 50%. Un altre dels atractius de la verema francesa són les prestacions familiars que es reben per cotitzar a França. Així, si es realitza una activitat igual o superior a 18 dies de treball o 120 hores al mes o 200 hores al trimestre, es poden sol·licitar a França subsidis familiars, sempre que es tinguen dos o més fills menors de 20 anys a càrrec seu, que no exercisquen una activitat laboral, o que reben una remuneració mensual inferior al 55% del salari mínim interprofessional.
  2 fills a càrrec 127,68 €/mes
  3 fills a càrrec 291,27 €/mes Per cada fill més a partir del 3r 163,78 €/mes Increments mensuals per fill a càrrec major d’11 anys (a excepció del primogènit de les famílies que només tinguen dos fills):
  Fills d’11 a 16 anys 35,74 €/mes Fills de més de 16 anys 63,53 €/mes
  En el cas del contracte de verema, cal destacar que la legislació francesa preveu l’exoneració de les quotes de malaltia i jubilació de l’assalariat. Açò suposa un increment salarial del 12,25%, sense que es perden els drets de jubilació i seguretat social. Enguany FITAG UGT torna a col·laborar amb la Subdirecció General d’Emigració del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a fi de donar suport a les temporeres i temporers que es desplacen a les campanyes exteriors de França, Bèlgica i Holanda.
  Considerem que esta activitat és fonamental perquè gràcies a esta col·laboració amb el Ministeri millora notablement la informació a què accedixen els treballadors des de les localitats d’origen abans d’emprendre el viatge”.
  Com en anys anteriors, FITAG UGT s’encarrega d’assessorar i informar les veremadores i veremadors, realitzant les tasques següents:
  -Visites i assessorament a les temporeres i temporers en els llocs de destí.
  -Assemblees informatives en els pobles d’origen dels veremadors i veremadores.
  -Rodes de premsa en les províncies.
  -Presència de responsables de la Federació en els punts d’eixida per a assessorar i informar els treballadors i treballadores.
  -Publicació d’un cartell i díptic informatiu, amb informació sobre els drets de les treballadores i treballadors a França, consells per a evitar accidents, salut laboral, direccions d’interés, i informació útil.
  -Distribució dels salaris per departaments (una vegada que siguen negociats) Una de les labors prioritàries per a la Federació d’Indústria i dels Treballadors Agraris de UGT, és reduir la sinistralitat laboral en els nostres sectors.
  La Federació en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, està desenvolupant una campanya d’assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals, a través d’un “Gabinet Mòbil de Prevenció de Riscos Laborals”, en tot el territori i a uns quants països d’Europa, fonamentalment França i Bèlgica, que ens permet l’assessorament en destí. És per això, que hem elaborat fitxes informatives, on s’arrepleguen els riscos més importants en el sector agrari i alimentari, així com les mesures per a previndre els mateixos.
  FITAG UGT aconsella les veremadores i veremadors que utilitzen els transports autoritzats i línies regulars d’autobusos. Els transportistes privats no oferixen suficients garanties en el trasllat i poden suposar un risc innecessari per al treballador i la treballadora.
  Finalment FITAG UGT reitera que per a garantir el compliment de les condicions sociolaborals exigibles i preservar els seus drets, és necessari que els treballadors i treballadores exigisquen a l’empresari francés el contracte en origen. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada