dilluns, 30 de setembre de 2013

LES ORDENANCES QUE REGULEN L'ÀMBIT RURAL DEL TERME DE SUECA, JA ESTAN PUBLICADES EN EL B.O.P


Les Ordenances que regularan l'àmbit rural en el terme municipal de Sueca ja estan publiques en el Butlletí Oficial de la Província. El B.O.P és el 223, del 19 de setembre de 2013.
Estes Ordenances naixen de la Junta del Consell Agrari, i del seu president, Dimas Vázquez, el qual després de vore les continues problemàtiques que hi ha al món rural, va plantejar a la seua Junta, l´actualització de unes ordenances que no s´adaptaben a la realitat actual.

Fins ara, i excepte una concisa regulació en uns antics estatuts, les problemàtiques i els supostos de fet que la casuística anava donant en el transcorrer del dia a dia de l´àmbit rural, es venien donant solución en base als “usos y costumbres”, sense norma escrita que pogués donar solució de forma meridiana i amb claredat.
Als efectes de donar una regulació pública, que tracte de donar una solució i una seguretat jurídica que estiga a l´abast de tots els usuaris de l´àmbit rural, per a que les seues decisions estiguen contemplades dins de la legalitat, i que totes les conductes en el món agrari, no trenquen la pau social, per a que en un futur proper puguem vore una recuperación econòmica del ámbit agrari, s´han portat a terme l´elaboració d´aquestes Ordenances.
Aquestes ordenaces ja varen ser aprobades per unanimitat per el Ple de l´Ajuntament de Sueca, i a partir de la seua publicació en el B.O.P, transcorreguts quinze dies després, entraran en vigor. Amb l'objectiu de facilitar el coneixement del text a totes les persones interessades, la Junta del Consell Agrari Municipal, i el seu president, facilitaran còpies en les oficines del Consell, i les reexpediran per correu electrònic als quals ho desitgen en format digital. També es podran consultar en la web de l'Ajuntament de Sueca (www.sueca.es).
Per a més informació, els ciutadans que ho desitjen poden cridar al telèfon 96 170 38 81, o dirigir-se a les oficines del Consell Agrari, situades al carrer Cullera nº 15 de Sueca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada