dilluns, 30 de setembre de 2013

LA FEVEM CONTRA L´AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L´ADMINISTRACIÓ LOCAL


Divendres passat 27 de setembre, la Federació Valenciana d'Entitats Locals Menors (FEVEM) , va estar representada amb l'assistència de les set EELLMM de la Comunitat Valenciana, en la manifestació que va tindre lloc a Madrid, des del Tribunal Constitucional fins al Palau de la Moncloa, convocada per la Federació Estatal d'Entitats Locals Menors FEEM, contra l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Més de 15.000 ciutadans veïns d'estes Entitats Locals Menors de tota Espanya, es van donar cita a Madrid, perquè no estan disposats que els seus pobles, molts d'ells mil·lenaris, es queden sense la seua pròpia administració, tots davall el lema "NO A LA SUPRESIÓN, SI A LA FINANCIACIÓN".
L'esmentat Avantprojecte pretén la supressió encoberta de l'Entitats Locals Menors, perquè si en l'anterior esborrany d'avantprojecte de Llei de 13 de juliol de 2012, clarament se suprimien expeditivament, amb este avantprojecte s'encobrix esta supressió amb articles tan incoherents com el 116 (bis) , el qual contempla que per incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de deute públic o de la regla de gasto, en el que puga incórrer un municipi, (se suposa per la seua mala gestió), este haurà de presentar un Pla de sanejament economicfinancer, que entre altres mesures podrà contemplar la supressió de l'Entitat Local Menor adscrita al mateix. També desapareixen les EELLMM de l'enumeració continguda en l'article 3.2 de l'esmentat Avantprojecte de Llei excloent-les del rang d'Entitat Local, sense saber on s'han d'enquadrar.
Com bé diu el títol d'esta Llei de Racionalització i Sostenibilitat, des de FEEM i des de FEVEM, creiem que és una ocasió immillorable per a regular les competències i finançament de les EELLMM, ja que davant de la falta d'una legislació clara i concisa els litigis amb la capitalitat municipal són molt freqüents, causant un ambient bel·ligerant entre ambdós, a més s'hauria de regular perquè no existisquen duplicitats, que és un dels fins de la pretesa Llei.
Des de la FEVEM afirmen que les EELLMM no suposen cap dèficit, que la seua desaparició no serà motiu d'estalvi per a l'Estat, sinó que la seua supressió convertirà els seus ciutadans en ciutadans de segona categoria al no comptar amb una administració i gestió pròxima al ciutadà, la pèrdua dels costums diferenciats i la despoblació del món rural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada