dilluns, 14 de gener de 2013

EL CONSELL AGRARI DE SUECA CONFECCIONA UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A PREVINDRE RIUADES I INUNDACIONS


 El Consell Agrari Municipal de Sueca ha confeccionat un protocol d’actuació que s’ha de seguir davant del perill d’inundacions provocades per riuades i desbordaments del riu Xúquer, com a conseqüència de fortes precipitacions. En la redacció del document han participat els membres de la Junta del Consell; el cap de Camins, José Martorell; el cap del Guarderío Rural, Joan Carbonell; i el president de l’ens agrari, Dimas Vázquez. L’objectiu principal és que totes les parts implicades, en situacions d’emergència, tinguen clares les seues funcions a l’hora de treballar per a mitigar els riscos i els efectes causats. “Es tracta d’un protocol que fixa les funcions de cada departament i forces de seguretat implicades per a evitar que se solapen les actuacions. Al mateix temps, fa més operatiu el desenvolupament de les accions a realitzar en el cas d’inundacions o grans avingudes d’aigua”, ha assenyalat Vázquez.
Com és sabut, Sueca es troba en una zona procliu a determinats fenòmens climatològics com ara la gota freda, que pot ocasionar desbordaments del riu Xúquer, molt pròxim al municipi. Davant d’aquesta preocupació, des del Consell Agrari s’ha volgut plasmar en un document les accions que hauria de realitzar cada professional implicat, gràcies a un organigrama d’actuació; uns plans en dos dimensions de les zones previsiblement inundables del nostre terme municipal, remarcant els punts més crítics i, per tant, en els quals s’ha d’incidir més en el cas de pluges molt fortes, evitant al màxim les pèrdues materials que podria patir la nostra població. El protocol també disposa de fotografies aèries, així com de les zones i els punts clau. També inclou les coordenades UTM d'estos punts, per a poder accedir a ells el més ràpidament possible.
La proposta que fa el Consell Agrari a través d’este protocol, ha sigut presentada a totes les parts implicades: Ajuntament, Guàrdia Civil, Policia Local, Sindicat de Regs, Departament de Camins i Guarderío Rural, per al seu coneixement i debat. En data de hui, totes han donat el seu vistiplau com a document base d’actuació. La redacció d’este protocol no implica que es puguen evitar al 100% les inclemències meteorològiques, tan imprevisibles en la nostra zona, i les seues conseqüències, però definix la forma i el procés d’actuació perquè siga el més funcional possible, intentant que els danys siguen els mínims”, conclou Vázquez.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada