dijous, 11 d’octubre de 2012

ESPANYA CONDEMNADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU PER INCOMPLIMENT DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA (DMA)
El govern no ha aprovat els nous plans de demarcació en vàries demarcacions espanyoles, entre d´altres la del Xúquer.

En el cas del nou Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer, ni tan sols se sap quan es traurà a consulta pública (de 6 mesos) l'esborrany del projecte del nou pla i acumula més de tres anys de retard respecte al calendari vinculat establert per la DMA (el termini màxim per aprovar i publicar els plans de demarcació era el 22 de desembre de 2009).
Segons la DMA, el pla aprovat en 2009 havia de servir per assolir els objectius de bon estat de totes les masses d'aigua en l'horitzó 2015.
Segons expliquen des de Xúquer viu, estem quasi a finals de 2012 i encara ni tant sols es coneix el contingut del pla.
Des de Xúquer Viu expliquen que, “a més a més, encara està per determinar jurídicament l'àmbit territorial de la demarcació -que hauria d'haver-se definit d'acord amb la DMA, com a molt tard, al desembre de 2003- i que segons el Ministeri i la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer anava a estar resolt abans de l'estiu de 2012, però a hores d'ara ja estem en la tardor de 2012 i continuem sense notícies”.

Segons Xúquer Viu, l'esquema definitiu  de Temes Importants que segons la Confederació anava, per fí, a passar-se pel Consell d'Aigua de la Conca perquè aquest emetera l'informe abans de l'estiu de 2012 (dos anys després d'haver finalitzat la consulta pública d'eixe document) i obrir la possibilitat de traure a consulta pública l'esborrany del projecte de Pla Hidrològic, continua en el calaixos de la Confederació. Tot el procés està paralitzat i sense perspectives certes de reactivació.
La situació dels rius, aqüífers, zones humides i ecosistemes depenents continua empijorant, agreujada pel periode de sequera que estem passant i per la manca de capacitat i voluntat política de les autoritats competents, expliquen des de Xúquer Viu.
Per una banda són, la incapacitat per prendre decisions del Ministeri contra  les pressions de la Generalitat Valenciana i la Junta de Castella La Manxa i establir la demarcació de conques intercomunitàries; i per l'altra, l'incompliment de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat que es nega a exercir les competències sobre les conques internes valencianes que té assumides a l'Estatut des de 1982, les respnsables de l'estat actual dels fets,  expliquen des de la Plataforma Xúquer Viu.
Segons els responsables de Xúquer viu, és imprescindible prendre decisions sobre el tema de l'àmbit territorial per desbloquejar la constitució del nou Consell d'Aigua de la Demarcació i desbloquejar la tramitació del nou pla hidrològic, per tal d'aprovar-lo, amb sort, abans de 2015.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada