dijous, 23 d’agost de 2012

ELS SOCIALISTES D’ALZIRA DENUNCIEN L’EXISTÈNCIA DE SOLARS EN CONDICIONS D’INSALUBRITATLa portaveu dels socialistes d'Alzira, Isabel Aguilar, considera que porten reclamant-li durant massa temps a la Sra. Bastidas i al Partit Popular que ha de solucionar el tema dels solars abandonats.
L’edil socialista creu que si realment la Sra. Alcaldessa vol respectar les ordenances, que comence per exigir la neteja dels solars que estan en el nucli urbà plens de mala herba i creant una mala imatge i al mateix temps són un perill per als ciutadans, per ser espais insalubres.
Segons Aguilar l’ordenança municipal de neteja urbana, determina molt clarament que tot solar no edificat que límita amb la via pública haurà de tancar-se pel seu propietari, que així mateix haurà de mantindre-ho lliure de desfets i residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic.
Aguilar afirma que totes aquestes normes són de compliment obligatori i que és potestat de l’Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs siguen els solars de propietat pública o privada.
La responsable socialista manifesta que “si l’Alcaldessa es dedicara a complir l’ordenança de neteja i començara per netejar els solars millor ens aniria a tots”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada