dimecres, 27 de febrer de 2013

AIGÜES DE VALÈNCIA CONSTRUIRÀ UN NOU COL·LECTOR QUE ARREPLEGARÀ LES AIGÜES PLUVIALS D’ALGEMESÍ


 L’empresa Aigües de València construirà un nou col·lector que arreplegarà totes les aigües pluvials d’Algemesí. Amb això es pretén minimitzar els efectes de les pluges torrencials i evitar les inundacions en les zones més baixes de la ciutat. A més, serà la pròpia empresa, Aigües de València, qui costejarà les millores de la canalització de les aigües d’Algemesí.
Aigües de València, concessionària de l’explotació del servici municipal d’aigua potable i clavegueram d’Algemesí, ha elaborat un Pla Director de Sanejament per a la ciutat que comporta una modelització matemàtica de la xarxa de clavegueram existent i el seu posterior anàlisi. A través d’este treball s’han pogut determinar diferents actuacions a curt, mitjà i llarg termini que milloren el funcionament del sistema actual.
Com a actuació a curt termini cal destacar la construcció d’un gran col·lector de quasi un quilòmetre de longitud, que arreplegarà aigües pluvials excedents des de la confluència dels carrers Albalat i País Valencià, fins a evacuar-les en el barranc que discorre paral·lel a la CV-515.
Com a punt de partida en l’elaboració del projecte per a este col·lector de pluvials, s’ha realitzat un reconeixement de les conduccions existents en este tram, i que permeten, per les seues dimensions, ser visitades interiorment. Concretament, l’empresa Ingecarto, especialista en cartografia i topografia, i dotada d’equips de respiració autònoma, ha estat reconeixent els trams de col·lector a fi de comprovar el seu estat actual i detectar possibles anomalies. Després d’esta revisió, l’empresa iniciarà les obres, com més prompte millor, per a poder disposar en el mínim de temps possible d’un nou sistema de sanejament adequat a les necessitats del municipi. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada