dilluns, 17 de desembre de 2012

L’AJUNTAMENT D’ALZIRA I L’INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BENS CULTURALS FIRMEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ


 Este matí, l’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas i la directora de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R), Carmen Pérez, han firmat un conveni de col·laboració. Gràcies este conveni, l’Ajuntament i l’esmentat Institut procediran a l’estudi i conservació dels béns culturals públics i privats d’Alzira.
Per a això, des de la regidoria de Patrimoni Històric Artístic i, en concret des del Museu Municipal, es procedirà a valorar els béns mobles que necessiten una intervenció urgent per a la seua conservació i posada en valor.
Des de l’Ajuntament d’Alzira caldrà ajustar-se, d’esta manera, a les distintes sol·licituds que, des de les associacions i col·lectius locals demanden l’atenció dels objectes de valor cultural, com puguen ser Passos Processionals de Setmana Santa, imatges, estendards, documents; les imatges devocionals de les distintes confraries patronals o de la Setmana Santa, parròquies, o associacions locals o, inclús, els béns municipals que precisen un complicat procés de recuperació.
El Museu Municipal, en coordinació amb l’IVACOR, procedirà a revisar les peticions de les diferents associacions, per a estudiar-les i procedir a atendre-les segons l’orde de sol·licitud, la urgència del seu estat de conservació, o les possibilitats econòmiques i tècniques d’intervindre ja que, segons la naturalesa de les obres, requeriran diferents treballs tècnics i determinades especialitats. D’esta manera, la regidoria de Patrimoni, a través del MUMA, canalitzarà les sol·licituds que es realitzen per part dels propietaris a l’Ajuntament, a fi d’atendre de manera adequada cada petició, i racionalitzar els esforços que permeten obtindre uns resultats satisfactoris per a la conservació del patrimoni històric artístic alzireny.
El conveni consistirà en un estudi previ de les obres a restaurar, per a elaborar un detallat pressupost dels costos de la restauració i una vegada aprovat, iniciar els treballs necessaris per a la seua recuperació.
L’IVC+R ja ha realitzat amb anterioritat diverses actuacions a Alzira, com la recuperació del trage huitcentista de la Mare de Déu dels Desemparats de la parròquia de l’Encarnación o el trage del Natzaré de l’esmentada Arxiconfraria, que s’està restaurant, en l’actualitat, gràcies a les ajudes que la Diputació de València atorga per a la restauració de béns immobles.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada