dijous, 18 d’octubre de 2012

L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ INCOMPLEIX LA LLEI SOBRE PRESSUPOSTOS I OBSTACULITZA LA TASCA DE L’OPOSICIÓLa Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( RD legislatiu 2/2004) estableix, en el seu article 168 apartat 2n, que el projecte de pressupostos el President de la corporació “l’ha de trametre al ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprove, l’esmene o el retorne”. Això significa que ara com ara els pressupostos haurien estar aprovats provisionalment pel plenari i haurien d’estar en període d’exposició".
Segons explica el portaveu de Més Algemesí, Josep Bermúdez, l’any passat l’equip de govern incomplí la legislació i aprovà provisionalment els pressupostos el 30 novembre i el va enviar als grups municipals amb menys de dues setmanes d’antelació del plenari. D’aquesta manera obliga als grups a treballar a contracorrent i obtaculitza així, la seua tasca de control i fiscalització.
Segons Bermúdez, l’obligació de l’Ajuntament d’Algemesí és complir la llei, i una vegada més l’actual equip de govern demostra que no sempre la compleix.
El Portaveu de Més Algemesí explica que, l’aprovació dels pressupostos és l’acte polític més important i transcendent, i per tant és aquell en el que més cura s’ha de tenir. El fet d’incomplir aquest termini genera gran inseguretat jurídica, ja que és un dels tres supòsits pels quals es pot presentar una reclamació administrativa que podria derivar en una invalidació. Així doncs el pressupost de 2013 serà fàcilment recurrible per qualsevol ciutadà segons estableix l’article 170.
Més Algemesí lamenta profundament que l’Ajuntament estiga més preocupat en acabar les obres faraòniques que manprén que en fer bé les coses, i lamenta també que haja novament provocat una situació d’inseguretat jurídica que obri la porta a que algú puga interposar una reclamació administrativa contra el pressupost de l’any vinent.
És per això que Més Algemesí demana a l’equip de govern que presente immediatament el projecte de pressupostos, que done 15 dies per estudiar-los i presentar al legacions, i que siguen aprovats en un plenari extraordinari –pel qual no caldria percebre indemnitzacions- a primeries de novembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada