divendres, 5 de juliol de 2013

L’ESCUT HERÀLDIC DE JUDICI D’ACHARTE I BLANES CONSERVAT EN EL MUMA D’ALZIRA ÉS DECLARAT BIC El Ministeri de Cultura ha reconegut com Bé d’Interés Cultural (BIC) l’escut heràldic de Judici d’Acharte i Blanes, que es conserva en el Museu Municipal d’Alzira.
El passat mes de novembre l’Ajuntament d’Alzira, per mitjà d’informe del director del Museu, va sol·licitar a la Direcció General de Cultura la inscripció en el registre de Béns d’Interés Cultural del Ministeri Educació, Cultura i Esport l’escut heràldic que es conserva en el MUMA.
La Direcció General de Cultura, basant-se en la legislació de patrimoni cultural, tant autonòmica com nacional, va procedir a la tramitació de l’expedient per a la seua inscripció en el Registre General de Béns d’Interés Cultural, el qual ha sigut finalment inclòs en el Registre pel Ministeri, amb el codi 28711 el passat 5 de juny, sent notificat recentment.

L’escut pertanyia a la noble família Judici d’Acharte i Blanes, la casa pairal de la qual havia d’estar situada en el carrer Sant Roc, enfront de la Casa Consistorial, en l’actual Plaça del Carbó. A causa del seu estat ruïnós va ser derrocada a finals de la dècada dels setanta, conservant-se tan sols l’escut que va passar al depòsit municipal i d’ací, a principis dels huitanta, als fons del Museu.
Està esculpit en una placa de pedra calcària, amb unes dimensions de 93 cm. d’alt, per 69 cm. d’ample i amb 9 cm. de fondo, així com un alt relleu de 20 cm. on es troba esculpida l’heràldica pròpiament dita.
S’exposa a l’entrada del Museu Municipal d’Alzira. L’escut és de tipus quarterat i descansa sobre un fons barroc realitzat amb motius de rocall. Cronològicament se situa a mitjan segle XVIII, i presenta un bon estat de conservació.
Alzira compta ja amb la declaració de BIC dels escuts de la fatxada de l’Ajuntament en Sant Roc, 6; de l’Església de Santa Caterina en Plaça de la Constitució, 12; de l’església de l’antic convent de Santa Lucía en carrer Santa Lucía, 26; del Palau de Casassús, de la casa d’Aguilar en el carrer Sant Roc, 13; la fatxada de recaptació municipal en Sant Roc, 8; i el de la família Vic en la portada del monestir de la Murta, als quals, ara s’incorpora l’escut de Judici d’Acharte i Blanes que s’exposa en el MUMA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada