dimecres, 17 d’octubre de 2012

A ALGEMESÍ SOLS EL 0’2% DE REGISTRES D’ENTRADA OFICIALS SÓN TELEMÀTICS


El desinterès de l’Ajuntament d’Algemesí per implantar l’administració electrònica i per facilitar la vida als ciutadans és total”.


Segons explica el portaveu municipal de Més Algemesí, Josep Bermudez, malgrat complir els mínims indicats per la llei 11/2007 i disposar de l’Oficina Virtual l´Ajuntament d´Algemesí no se n'ha impulsat l'ús. A data 30 de setembre, dels 17.960 registres d’entrada presencials sols s’han presentat 37 registres d’entrada telemàtics, la qual cosa significa que sols un 0’2% dels registres d’entrada han estat telemàtics, és a dir 2 de cada mil.
Pel que fa als registres d’eixida 9.887 han estat presencials i 9 han estat telemàtics, la qual cosa representa un 0’09%. En el cas dels registres d’entrada telemàtics s’han registrat 5 usuaris diferents dels sistema, 4 que han presentat una única instància, i un altre usuari, el portaveu de MÉS ALGEMESÍ, ha presentat 33 escrits relacionats amb l’activitat política municipal. Això significa que sols quatre ciutadans particulars han presentat durant el que va de 2012 quatre escrits (un 0’02%% dels escrits). Els registres d’eixida han estat tot adreçats a la mateixa persona, al portaveu d’aquest grup
L’equip de govern sols manté oberta l’Oficina Virtual perquè l’obliga la llei 11/2007, però no té cap interés en la seua implantació. Està oficialment operativa des del dia 1 de gener de 2011, però enguany serà  un any de proves i ajustos.
Segons Bermúdez, resulta cridaner que un ajuntament que es gasta 350.000€ en mitjans de comunicació no difonga l’existència d’aquest servei que facilita la vida als ciutadans. “Aquest equip de govern utilitza tant el Butlletí d’Informació Municipal com la TV Local per a difondre les grans obres i inversions que fan, per a fer-se autopropaganda, per a eixir contínuament en la televisió, però no per a difondre aquells serveis que poden millorar el dia a dia de la ciutadania”.
El portaveu de Més Algemesí afirma que “l’Ajuntament d’Algemesí és una ajuntament que ha perdut el tren de la modernitat perquè els polítics que el gestionen no han apostat per la administració electrònica malgrat tenir personal suficientment qualificat per a desenvolupar-la”.
El ciutadà d’Algemesí no pot pràcticament pagar els seus rebuts o taxes on-line, ni imprimir-se els impresos d’autoliquidació per anar al banc. A Algemesí ara sols es poden pagar 2 o 3 autoliquidacions, per a la resta cal desplaçar-se a l’Ajuntament. Tampoc pot obtenir cap certificat o volant d’empadronament vàlid on-line, tal i com sí es possible en Alzira o Sueca.
Bermúdez explica que els tràmits que podem fer els ciutadans d’Algemesí on-line són més bé escassos i contrasta amb altres ajuntaments propers en els qual es poden fer quasi tots els tràmits online.
Caldria, a més, com han fet altres ajuntaments, impulsar l’ús de la factura electrònica en la relació comptable amb els proveïdors o el rebut electrònic de la nòmina entre els treballadors. Totes aquestes mesures, a més a més, afavoririen la sostenibilitat en l’àmbit de l’administració local, ha explicat Josep Bermúdez.
Més Algemesí va a presentar per al proper plenari una moció per tal que l’Ajuntament done a conèixer l’administració electrònica, per a que canvie o millore la plataforma existent, per a que facilite el seu ús, per a que amplie els tràmits que es puguen fer en l’oficina virtual, per a que faça possible el pagament online de totes les autoliquidacions i per a que impulse i promocione la factura electrònica entre els seus proveïdors.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada