dijous, 23 de maig de 2013

COMPROMÍS PER L'ALCÚDIA PRESENTA UNA MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES APLICADES PER LA GENERALITAT A PARTIDES EDUCATIVES COM AJUDA DE LLIBRES DE TEXT O DE TRANSPORT


Aquestes partides a l'igual que ajudes a l'Educació Permanent d'Adults o als gabinets psicopedagògics municipals afectaran als centres i pobles de la Ribera

 L'Ajuntament de l'Alcúdia es pronunciarà contra les noves retallades aplicades pel Govern de la Generalitat Valenciana en una modificació del pressupost de 28 milions d'euros, dels quals 21 milions encara no tenen destinació.
En dita modificació pressupostària es detrauen 7 dels 14 milions d'euros -el 50%- de la partida pressupostària d'Educació destinada a les beques dels llibres de text -no pagades en tot el que va de curs- i es transfereixen al capítol destinat a Despeses Diverses de la Generalitat. Igualment es redueix més d'un milió d'euros, el 30%, de les ajudes a transport escolar.
Altres retalls igualment importants s'apliquen a partides com l'educació de persones adultes -un 30%- les ajudes a gabinets psicopedagògics municipals -un 32%- o els becaris d'anglès en els col·legis, per fer referència només als que afecten a l'àmbit educatiu.
Segons Paco Sanz, regidor de Compromís per l'Alcúdia, un cas especialment greu és el de les ajudes als llibres de text, que la Generalitat no ha fet encara efectives, ja que amb aquesta modificació s'haurà retallat el 83,5% d'aquesta partida des del curs 2011-2012, exercici en què es van destinar més de 42 milions d'euros al programa de gratuïtat de llibres, i que, per a la convocatòria del curs 2013/2014, s’han quedat reduïts a 7 milions d'euros a causa de la minoració pressupostària publicada el passat divendres.
El portaveu de Compromís per l'Alcúdia ha posat de manifest que la situació econòmica de les famílies ha empitjorat en els últims cursos i la Generalitat, no sols no abona les ajudes dels dos cursos que deu, sinó que ara desvia el crèdit de les partides d'ajudes als llibres i al transport escolar, protagonitzant el major retrocés per al dret a l'educació pública i gratuïta.
Sobre les ajudes al transport escolar el curs passat es van eliminar centenars de rutes de transport per un sistema de mesurament de distàncies en línia recta dissenyat per a camuflar un gran retall econòmic als serveis de transport escolar. A la comarca de la Ribera les mares de Montserrat protagonitzaren una important lluita per aquest transport escolar, que el pròxim curs podria suposar l'eliminació d'altres línies.
La moció demana que es deixen sense efecte les modificacions pressupostàries aprovades pel Consell de la Generalitat retornant el crèdit a les ja escasses partides pressupostàries educatives, tals com les ajudes als llibres de text i al transport escolar, o les partides destinades a educació de persones adultes o gabinets psicopedagògics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada