dilluns, 15 d’abril de 2013

SUECA REDACTA UNA NOVA ORDENANÇA QUE REGULARÀ L´ÚS DE TERRASSES I TENDALS EN LA VIA PÚBLICA


L’aplicació de la Llei Antitabac ha provocat que molts hostalers hagen instal·lat noves terrasses ocupant i tancant en molts casos, una zona de la via pública perquè els clients pogueren utilitzar-les tant a l’estiu com a l'hivern

També s’ha modificat l’ordenança que regula la venda no sedentària per a adaptar-la a la nova normativa autonòmica i estatal


En el passat ple de l’Ajuntament de Sueca es va aprovar, a proposta de la Regidoria de Comerç, una nova ordenança que regularà la utilització de tendals i terrasses per part dels hostalers del municipi, així com una modificació de l’ordenança que regularà la venda no sedentària. Pel que fa a esta última, “la modificació s’ha realitzat per la necessitat d’adaptar la norma que regulava en Sueca, obsoleta i que ja no complia amb la legislació vigent en alguns punts, a la nova normativa autonòmica i estatal de la Comunitat Europea. Ens hem basat en l’ordenança de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’hem adaptat a les necessitats de la nostra ciutat”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea.
Un dels canvis més significatius que presenta esta modificació és que, a partir d’ara, ja no es licitaran els llocs de venda per orde d’entrada, sinó que serà necessari també presentar per escrit un llistat de mèrits, i l’adjudicació es realitzarà en funció dels punts obtinguts en el barem final. “Una altra novetat que s’inclou és que els agricultors podran vendre els seus propis productes en el punt d’origen, sempre que estiguen acreditats com a agricultors pel Consell Agrari Municipal”, afirma Egea. La modificació de l’ordenança conté també els drets i deures dels comerciants i el règim sancionador corresponent. A l'igual que la resta d’ordenances, la modificació de l’ordenança que regula la venda no sedentària serà publicada en el BOP i estarà exposada en el tauler d’Edictes perquè es puguen fer les al·legacions oportunes.
D’altra banda, la Regidoria de Comerç ha redactat una nova ordenança que regularà la utilització de tendals i terrasses per part dels hostalers del municipi. “L’aplicació de la Llei Antitabac ha provocat que molts hostalers hagen instal·lat noves terrasses en els seus establiments ocupant, i tancant en molts casos, una zona de la via pública perquè els clients pogueren utilitzar-les tant a l’estiu com a l'hivern. Per esta raó, hem redactat una nova ordenança que regularà esta situació, ja que les normatives que la regien fins ara, l’ordenança fiscal i la de la Polícia i bon govern, s’havien quedat totalment insuficients”, en paraules d’Egea.
El text de la nova ordenança ha sigut elaborat pels tècnics municipals del departament de Comerç, tenint en compte el treball realitzat per la Comissió d’Accessibilitat, formada per: el president de l’Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i Comarca (AMISUCO), Juan Pascual; el director de l’ONCE en Sueca, Joaquín Julio Escrivá; i els departaments d’Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca.
La nova ordenança regularà la utilització de tendals i tarimes, un ús que no estava previst en cap lloc. A més, les terrasses ubicades en la via pública hauran d’estar tancades i, en el cas de tractar-se d’un lloc especial, es procedirà a marcar els límits d’ocupació perquè no es puga sobrepassar el que sol·licita. També es regula l’autorització de tarimes per a salvar, exclusivament, el desnivell del terreny”, afig Egea. Finalment, i a causa de la quantitat de terrasses il·legals que existixen en l’actualitat, s’ha regulat un procediment sancionador que afavorix el que estes situacions es puguen legalitzar al més prompte possible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada