dilluns, 15 d’abril de 2013

LES EELLMM EL PERELLÓ I MARENY DE BARRAQUETES FAN ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER L´AJUNTAMENT DE SUECA


S'ha lliurat un pressupost, amb el màxim detall per capítols i partides, basat en la quantitat del 75 % respecte d'allò que s'ha recaptat en ambdós EELLMM en 2010

 Les EELLMM El Perelló i Mareny de Barraquetes, han fet entrega hui dilluns de la documentació requerida per l’ajuntament de Sueca basat, segons indiquen des de les EELLMM, en la confecció d'unes fitxes on ha d'indicar-se: personal, despeses, etc., per àrees (urbanisme, serveis, etc.,), és a dir, com si es comptara amb l'organització de treball pròpia d'un Ajuntament més gran on el treball es distribueix per àrees o matèries adscrivint-se a cada departament un personal per a dur a terme estes tasques.
Segons els representants de les EELLMM, Aquest model no pot traslladar-se a un Ajuntament menut, com és el nostre, ja que el personal no està distribuït per àrees, sent impossible indicar el temps dedicat per cada treballador a cada servei i per tant, la seva contraprestació econòmica distribuint-la per competències, matèries, àrees o serveis.
Segons indiquen des de les EELLMM, és impossible quantificar i confeccionar el model de fitxes requerit amb el model proposat.
Ara bé, s'ha lliurat un pressupost, amb el màxim detall per capítols i partides, basat en la quantitat del 75 % respecte d'allò que s'ha recaptat en ambdós EELLMM, en 2010, últim any en què es va computar la recaptació de les dites entitats.
Volem deixar ben clar davant de la ciutadania, que les EELLMM d'El Perelló i El Mareny, són part del Municipi de Sueca, en cap concepte són Independents, sent l’Ajuntament de Sueca qui continua recaptant els impostos municipals de les EELLMM d’ El Perelló i el Mareny. En el seu dia es va aprovar un CONVENI REGULADOR, en el que es transfereix una sèrie de competències, així com, la Hisenda que estaran dotades les EELLM, per a desenrotllar eixes mateixes competències i no altres que no estiguin indicades” indiquen des de les dos EELLMM.
Les mateixes fonts expliquen que el que es pretén des de les EELLM, és simplificar el Conveni Regulador amb una quantitat exacta, en este cas del 75 % del que es recapta en les respectives EELLMM, ni un cèntim més enllà dels límits de l'àmbit territorial de cada entitat, i tot això basat en els distints pronunciaments judicials fins a la data. El 25 % restant es quedaria en Sueca en concepte de les despeses ocasionades per cada entitat Local Menor, per exemple: l'Ajuntament de Sueca va recaptar d'El Perelló en 2010, segons l'Interventor Municipal, 1.869.972.05 €, a esta quantitat s'aplicaria el 75 %, donant un resultat de 1.402.479.03 €, que serien transferits al Perelló, la resta 467.493.02 €, es quedarien en Sueca, en concepte de despeses ocasionades a l'Ajuntament pel Perelló, per exemple, Policia Local, Cementiri, etc., el mateix en el cas d'El Mareny. Aquest model es el que utilitzen Ajuntaments propers com Alzira i Dénia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada