divendres, 8 de febrer de 2013

SUECA S´ADHERIX AL CONVENI DE LA FEMO PER AL LLOGUER DE VIVENDES SOCIALS


Les famílies del municipi que hagen sigut desnonades podran optar a una vivenda de lloguer social, amb un informe previ del departament d’Acció Social

L’Ajuntament de Sueca firma també un conveni de col·laboració amb una empresa per a l’assessorament gratuït a famílies que sol·liciten la dació en pagament de la seua vivenda

L’Ajuntament de Sueca ha sigut un dels primers consistoris de tot el territori espanyol a adherir-se al Conveni per al Fons Social de Vivendes per a Afectats per Desnonaments, subscrit per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri de Foment, el Banc d’Espanya i entitats financeres, amb l’objectiu de buscar solucions que pal·lien la situació de desallotjament a què s’enfronten tantes famílies en l’actualitat.
En la sessió plenària celebrada ahir, el ple de la corporació va aprovar per unanimitat adherir-se a este conveni, a proposta de la Regidoria d’Acció Social. “L’adhesió al conveni suposarà que les vivendes propietat de les entitats bancàries del municipi que han subscrit també el conveni, podran ser llogades davall unes condicions supervisades i determinades, com són: que el seu preu no siga inferior a 150 euros ni superior a 400 euros, i que en cap cas podrà superar el 30% dels ingressos d’una família”, ha assenyalat la regidora d’Acció Social, Pilar Moncho. La duració dels lloguers serà de dos anys, prorrogables un any més. Els possibles beneficiaris d’esta mesura seran famílies empadronades en el municipi que hagen sigut desallotjades de les seues vivendes i que complisquen unes característiques especials contingudes en el document del conveni. L’Ajuntament de Sueca i el d’Alacant són els dos únics consistoris de la Comunitat Valenciana que s’han adherit fins al moment. “La labor des del consistori consistirà a assessorar les famílies interessades i a redactar un informe, des del departament de Serveis Socials, en el qual s’especificarà si els sol·licitants complixen les condicions marcades en el conveni”, ha assenyalat Moncho. Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Salvador Campillo, ha explicat que “encara que el conveni suposarà una millora en la situació d’algunes famílies, es podria haver exigit als bancs molt més i, d’esta manera, beneficiar a un nombre major de famílies, ja que les 6.000 vivendes, que cediran les entitats bancàries per a lloguer social en tota Espanya, resulten una quantitat mínima si la comparem amb les xifres d’immobles en propietat dels bancs, i amb les xifres de desnonaments que es produïxen diàriament”.

Firma del conveni amb Compraval

Respecte a l’adhesió al conveni de la FEMP per al lloguer social de vivendes, este matí ha tingut lloc la firma del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sueca i Compraval, empresa que es dedica a l’assessorament gratuït a famílies que sol·liciten la dació en pagament de la seua vivenda. Els interessats podran acudir tots els dijous a l’Ajuntament, de 10 a 14 hores. L’assessorament és gratuït.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada