divendres, 8 de febrer de 2013

PLA FOMENT OCUPACIÓ 2013 “FAMÍLIES” D’ALZIRA.


La Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2013, va aprovar el PLA DE FOMENT D’OCUPACIÓ 2013 dirigit a famílies d’Alzira amb dificultats d’ocupació.
Este programa pretén la contractació eventual per part de l’Ajuntament d’Alzira, d’algun dels membres de la família, amb l’objectiu de pal·liar esta greu situació econòmica provocada per la falta d’ocupació.
Els llocs de treball vindran determinats per l’Ajuntament d’entre aquelles seccions municipals que precisen la incorporació de personal. Dels llocs oferits es reservara un màxim de 23% i el 37% per als col·lectius de menors de 30 i majors de 45 anys respectivament.
Per a poder participar en el programa s’han de complir els següents requisits.
El candidat a l’ocupació haurà de trobar-se en situació de desocupació i que els ingressos anuals de la unitat familiar, dividit pel nombre de membres de la mateixa, no supere els 6.391,13 €, quantitat equivalent a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples per a l’any 2013.
Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Alzira almenys durant els últims 60 mesos de manera ininterrompuda.
El termini s’iniciarà dimecres que ve 13 de febrer i conclou el 27 de febrer de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada