dilluns, 21 de gener de 2013

L´ALCALDE DE SUECA RECORDA A FOS I SANJAIME QUE ÉS LA LLEI QUI ELS REQUERIX LA INFORMACIÓ PER A L´ESTUDI ECONÒMIC PREVI A LA REDACCIÓ DEL NOU CONVENI


 L’alcalde de Sueca, Salvador Campillo, vol manifestar algunes qüestions sobre les declaracions realitzades pels presidents de les juntes veïnals de les entitats locals del Perelló i Mareny, referents a la ruptura del preacord per a la redacció d’un nou conveni de finançament:

En primer lloc, cal recordar que va ser en l’última sessió plenària d’este Ajuntament quan es va acordar, per unanimitat, l’inici del procés per a establir un nou conveni amb les dos entitats locals menors. Per tant, la predisposició d’este equip de govern, i la del propi alcalde, ha sigut la de col·laborar. És inacceptable que els presidents de les juntes veïnals mentisquen tan descaradament a l’opinió pública dient que la voluntat de l’alcalde de Sueca ha sigut “nul·la”; amb això, únicament demostren la seua categoria política. Han sigut ells els que, a la primera de canvi que no els ha interessat, han trencat tota negociació.

No em cansaré de repetir, perquè pareix que no volen assabentar-se d’esta important puntualització, que és l’interventor, i no l’alcalde, qui determina, d’acord amb el que diu la llei, quina documentació econòmica han d’aportar les dos entitats locals menors perquè els tècnics municipals puguen precisar les assignacions a transferir. És inconcebible que ens exigisquen que se’ls transferisca un percentatge establit a la lleugera, sense un estudi previ. Basant-se en què se sol·licita eixe percentatge? Per què, a data de hui, encara no hem pogut saber quines quantitats de diners destinen les entitats locals menors a cada partida o a cada servei que oferixen als ciutadans? Per què, a la primera de canvi que se’ls requerix informació sobre la seua gestió econòmica, conforme marca la llei, trenquen definitivament les negociacions per a un nou conveni? Eixe és l’interés que tenen perquè es firmara? Qui són els que demostren nul·la voluntat perquè es facen les coses conforme marquen les lleis? Fa tan sols uns dies que disposen del document que els requerix la informació i ni tan sols han intentat recopilar-la. Com la qualifiquen aleshores de “extremada documentación” en la seua nota de premsa? Que especifiquen d’una vegada quins serveis presten a la ciutadania, com distribuïxen el seu pressupost i basant-se en què demanen eixe augment en el percentatge a transferir.

D’altra banda, no hem d’oblidar que estem parlant de diners públics que no es poden utilitzar al capritx d’alguns, sinó amb rigor i màximes garanties de legalitat, especialment en l’època de crisi que vivim, en la qual els recursos són més limitats i, per tant, el seu ús requerix d’una sensatesa i transparència extrema. Tampoc hem d’oblidar que són els funcionaris públics, l’interventor i el seu departament, els que sol·liciten eixa informació a les entitats locals menors per a poder establir les quantitats a transferir. L’interventor té la funció i l’obligació de garantir la legalitat del procés i, per a això, ha considerat que eixa documentació és la necessària per a iniciar-ho. L’única resposta vàlida possible a este requeriment de documentació, hauria de provindre d’una altra persona experta en lleis, qui podria opinar respecte d’això, no dels presidents de la juntes veïnals del Perelló i Mareny. Ells, l’única cosa que poden fer és manifestar el seu desacord, en este cas amb la llei. Si no volen presentar la documentació requerida, que no ho facen, però que no mentisquen a l’opinió pública amb el seu discurs demagògic i desgastat ja. L’única cosa que aconseguixen amb esta actitud és que ens preguntem a què es deu esta opacitat? per què eixe interés a ocultar els seus comptes?

Finalment, com a alcalde de Sueca, i no com a Salvador Campillo, m’agradaria dir-los als presidents de les dos juntes veïnals del Perelló i Mareny, que haurien de mostrar en les seues declaracions un poc més de respecte cap al càrrec que represente, evitant d’ara en avant certes qualificacions que atempten contra l’honor i la dignitat de l’alcalde de Sueca, repetisc, no de Salvador Campillo. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada