dimecres, 16 d’octubre de 2013

RUMORS, MARNET I AIGÜES DE SUECA


Arrel de les diverses interpretacions sorgides per la proposta del Grup Municipal de Compromís en relació amb la concessió d'edificis públics a l'Entitat Pública de l'Ajuntament AIGÜES DE SUECA passem a respondre totes les preguntes suscitades al respecte. Avancem, que d'acord en un primer estudi, el fet que la gestió d'aquestos serveis siga gestionada per AIGÜES DE SUECA suposaria un estalvi de gairebé el 30% per a les arques públiques. Traduït en diners: 150.000 euros aproximadament.


1. Per què canviar la gestió?

Tota empresa privada el que busca és tindre un benefici econòmic. En el cas de l'entitat pública, tot benefici es reverteix en la localitat per continuant millorant-la. El benefici d'una empresa privada roman en la mateixa.

2. Quin cost té actualment la neteja d'edificis?

La neteja d’edificis municipals actuals té un cost de 500.000 euros. Quan entren en funcionament els nous edificis com les noves dependències de la Policia, el Casal Jove, la Biblioteca Municipal o el Pavelló de Sebastià Diego, l’import augmentarà fins a 700.000€, i la nostra obligació com a polítics és la de trobar vies d'estalvi.

3. Hi ha algun problema amb l'empresa MARNET?

Cap ni un. L'únic que es busca es abaratir costos i poder dotar a altres partides dels pressupostos anuals més diners per dur a terme altres projectes en benefici de la ciutadania.

4. Per què ha de ser AIGÜES DE SUECA la que s'encarregue de gestionar-la?

AIGÜES DE SUECA és una Entitat Pública Empresarial ben gestionada i solvent. De la mateixa manera que s'ha fet càrrec del manteniment i gestió de la Piscina Municipal volem que s'encarregue de la neteja d'edificis públics. Tot per estalviar i invertir en el poble.

5. Com se sap que el benefici serà d'un 30%?

Un primer estudi fet pels tècnics de l'ajuntament han determinat que la gestió pública, a part de ser més eficient, és més econòmica. I la valoració inicial aproximada situa l'estalvi en aquest percentatge. Açò suposaria un estalvi de 150.000 que suposaria, al seu torn, una inversió de 150.000 euros ens altres partides econòmiques.

6. És cert que MARNET s'assabentà d'aquesta proposta el dia del ple?

No. Era la segona vegada que es portava el tema de la neteja en una sessió plenària. En l’expedient queda constància que l’empresa ja ha portat a l’ajuntament tota la documentació requerida per treure altre plec de condicions o fer l’encàrrec a l’Entitat Pública Empresarial AIGÜES DE SUECA.

7. Quin problema d'incompatibilitat sorgí amb la regidora Teresa Ribes?

Teresa Ribes treballa per a MARNET des de fa 10 anys. D’acord amb la llei, no es pot exercir un càrrec públic i treballar en una empresa gestionada per l’ajuntament, per això a causa de la incompatibilitat que es deriva, ha de renunciar a una de les seues funcions.

8. Quina és la seua postura?

Teresa Ribes ha manifestat tant al ple del passat 3 d'octubre com en reiterades ocasions que la seua voluntat es romandre al seu lloc de treball. Encara que renunciar a la seua acta de regidora i passar a formar part del personal laboral d'AIGÜES DE SUECA seria del tot compatible i legal, la nostra regidora no vol que mai diguen que s'ha beneficiat laboralment a costa del seu càrrec polític ja que anteposa els interesos de Sueca als seus propis.

9. Per què Compromís volia evitar que les escoles públiques entraren en la gestió de la neteja?

Al llarg dels darrers 6 anys Teresa Ribes ha demostrat amb mèrits la seua capacitat de gestió a l'Ajuntament de Sueca. Tant el seu grup municipal com la militància considerem que la seua forma de treballar es beneficiosa per al poble i és convenient que continue en el seu càrrec fins esgotar la legislatura. Per tal de poder compatibilitzar les dues opcions i continuar tenint un benefici en la gestió de la neteja es va proposar una fórmula mixta que suposava que els centres docents públics, com ara Carrasquer, que és on hi treballa la regidora, quedaren exempts d'aquesta neteja i fora de l'encàrrec a AIGÜES DE SUECA. Evidentment, aquestos centres continuarien tenint servei de neteja.
10. Finalment hi entraran?

Sí. La neteja per part d'AIGÜES DE SUECA ho inclourà tots els edificis públics. Com hem esmentat amb anterioritat Teresa Ribes anteposa els interessos de Sueca als seus.

11. Quan finalitza el contracte amb MARNET?

El contracte amb MARNET i les respectives pròrrogues contractuals ja han finalitzat pel que és del tot lícit que AIGÜES DE SUECA gestione la neteja d'edificis públics.

12. És cert que l'ajuntament va rescatar MARNET?

Desconeixem, a dia de hui, els contractes que té MARNET amb altres ajuntaments o empreses ni la seua situació financera. És per això que l'ajuntament no va a rescatar cap empresa sols a adquirir el seu personal perquè continuen tenint la seua feina a Sueca.

13. Què passarà amb el personal d'aquesta empresa?

Passarà a formar part de la plantilla de treballadors i treballadores d'AIGÜES DE SUECA. Per a res es quedarà sense feina.

14. La gent tindrà condició de funcionària si treballa per a AIGÜES DE SUECA?

No. Serien treballadors d'empresa pública. Tot i això hauran de passar en el seu moment oportú un examen.

15. Quan començarà AIGÜES DE SUECA a gestionar la neteja dels d'edificis públics?

Si els estudis que s’estan realitzant per part del grup de treball del tècnics de l’ajuntament junt amb els d’AIGÜES DE SUECA, demostren la viabilitat de l’encàrrec, segurament, a partir de gener del 2014 serà una realitat. Si no queda demostrat es traurà un plec de condicions conjunt per a la neteja del edificis públics.


Grup Municipal de Compromís per Sueca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada