dimecres, 7 d’agost de 2013

LA FEEM ES MOBILITZA EN PROTESTA PER L´AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L´ADMINISTRACIÓ LOCAL.


La Federació Valenciana d'Entitats Locals Menors, estarà a Madrid el 27 de setembre representada per les seues 7 Entitats Locals Menors: El Ballestar, La Barraca d'Aigües Vives, El Perelló, El Mareny de Barraquetes, La Xara, Jesús Pobre i La Llosa de Camacho.

La Federació Estatal d'Entitats Locals Menors (FEEM), ha anunciat una sèrie de mobilitzacions en protesta per l'Avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, aprovat pel Consell de Ministres el divendres 26 de juliol, iniciant-se este dijous dia 8 d'agost, amb una desocupació patronal dels ajuntaments de 10 a 11 hores i que culminarà amb una manifestació a Madrid el 27 de setembre. A tots estos esdeveniments també s'unix la Federació Valenciana d'Entitats Locals Menors (FVEM) .

Segons el President de FVEM, J. Miguel Fos Alberola, encara que el nou Avantprojecte garantix la permanència de les Entitats Locals Menors, conté molts punts de disconformitat i incoherència amb el mateix Avantprojecte, que pretén regular les competències de l'Administració Local i s'oblida totalment de regular o delimitar les competències i finançament de les Entitats Locals Menors, deixant-les a l'atzar de cada Comunitat Autònoma, a més d'excloure-les del rang d'Entitat Local.
Per al president de FVEM, Articles com el 116 bis e) són un autèntic despropòsit, quan efectivament, en el supòsit d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'un municipi que posseïsca una o diverses Entitats Locals Menors, una de les mesures per a aconseguir l'estabilitat, siga la supressió d'una o diverses de les Entitats Locals Menors, és a dir, si la capital municipal no s'ha sabut administrar i no aconseguix “l’estabilitat pressupostaria” i pel contrari l'Entitat Local Menor realitza una bona gestió amb “estabilitat pressupostaria”, segons l'avantprojecte, la capital municipal podrà suprimir esta per a aconseguir el seu objectiu de “estabilitat pressupostaria”, és a dir, “si jo no menge prou, elimine el meu company, i ara el seu menjar per a mi”. Lamentable, però cert.
Alberola afirma que este Avantprojecte impedix la creació de noves EELLMM, ja que les de nova creació no tindran personalitat i capacitat jurídica, per tant la seua capacitat de govern es limitarà a realitzar propostes a la seua capitalitat municipal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada