divendres, 5 de juliol de 2013

VALORACIÓ DADES DESOCUPACIÓ LA RIBERA ALTA I RIBERA BAIXA DEL MES JUNY DE 2013


En la Comarca de la Ribera Baixa i la Ribera Alta, tenint en compte les dades de desocupació registrat en el mes de JUNY de 2013, podem destacar:
Es produïx una disminució de la desocupació comarcal respecte al mes anterior de 6 persones, la qual cosa suposa un total de 33.801 parats. La disminució de la desocupació suposa per tant un 0,02 %.

Per sexes, la desocupació baixa entre els hòmens en la Ribera Baixa un -0.59%. Entre les dones disminuïx el -4,37%. I en la Ribera Alta augmenta entre els hòmens un 0,85% i entre les dones creix el 0,49%.
La variació mensual de 0,89 % ha empitjorat respecte l’any 2012, quan l’evolució del número de parats al juny respecte al mes anterior va disminuir el -0.20%.
En la ciutat d’Alzira disminuïx el número de parats del -1,68%, 94 desocupats menys, la qual cosa suposa un total de 5498 desocupats. L’evolució interanual de la desocupació en la ciutat d’Alzira ha augmentat en 3.25%.
En la ciutat de Cullera disminuïx el número de parats el -4,72%, 119 desocupats menys, la qual cosa suposa un total de 2402 desocupats. Mentres que en Sueca es produïx un descens del número de parats del -2,92%, 96 desocupats menys, la qual cosa suposa un total de 3192 desocupats.
Per sectors en la Ribera Baixa, en l’agrícola, la desocupació augmenta en 48 persones, la qual cosa suposa un -13,08%. En la Ribera Alta, en l’agrícola, la desocupació també augmenta en 260 persones, la qual cosa suposa un 11,11 %. En el sector industrial Ribera Baixa, la desocupació disminuïx en 5 persones, -0,39 %; en la Ribera Alta sector Industrial es produïx un descens de 119 persones, el -3,10%. Finalment, en el sector servicis en la Ribera Baixa s’ha registrat un descens de 228 persones, un -3,99 %. I en la Ribera Alta s’ha registrat un increment de 199 persones, un 1,49%.
En termes interanuals, l’evolució ha sigut la següent:
La desocupació en la Ribera Baixa i Alta en l’últim any ha augmentat en 629 persones, la qual cosa suposa un increment del 1,90%.
Per sexes, la desocupació interanual disminuïx entre els hòmens en la Ribera Baixa el 0,11% i Ribera Alta disminuïx el -0,09%, mentres que entre les dones puja el 6,30% en la Ribera Baixa així com en en la Ribera Alta augmenta el 3.18%.
En termes interanuals quant a les dades de contractació en la Ribera Baixa i Alta es produïx un estancament ja que només s’han realitzat 77 contractes més, això suposa escassament un augment del 1,03%.
Des de UGT destaquem que en la comarca de la Ribera ens trobem davant d’un mercat laboral paralitzat en el que el mínim descens estacional de la desocupació no pot ni tan sols maquillar mínimament pal·liar les aclaparadors xifres de desocupació que estem patint.
Les dades de la desocupació no reflectixen la realitat ja que les contradiccions entre la desocupació i el nombre de contractacions produïdes indica clarament que la desocupació real està cada vegada més allunyada del registrat en el Servef, i per això les dades ens indiquen que es poden superar el 30% de desocupats. S’està produint una fugida massiva de persones que confiaven en els servicis d’ocupació, perquè esperaven que foren útils. Si ja no confien o han esgotat la prestació ni tan sols s’apunten.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada