dimecres, 3 de juliol de 2013

OBERT EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES A CULLERA - CURS 2013/2014


Com i quan puc fer la preinscripció?

Les preinscripcions, que són gratuïtes, es faran per Internet a través de la pàgina web de l'EOI de Gandia (http://eoigandia.edu.gva.es), del 26 al 17 de juliol (fins a les 17:00h d'aquest últim dia). És obligatori de fer la preinscripció per a formalitzar la matrícula posteriorment.
Una vegada complimentat el formulari de preinscripció, s'ha d'imprimir com a justificant de resguard. Solament en aquells casos en què la demanda supere l'oferta de places disponibles, es farà un sorteig amb les preinscripcions realitzades dins del termini establit.
Els alumnes que accedisquen a 1r Nivell Intermedi d'Anglés o Francés que provinguen d'una altra EOI o Aulari d'EOI, també s'han de preinscriure, llevat que hagen estat matriculats, els curs 2012/13.

Quins idiomes i nivells es podran estudiar a l'aulari de Cullera durant el curs 2013/14?
- Nivell Bàsic d'Anglés.
- Nivell Intermedi d'Anglés.
- Nivell Bàsic de Francés.
- Nivell Intermedi de Francés.
Qui pot accedir als estudis?
Qualsevol persona que tinga els requisits següents:
Tindre 16 anys complits l'any que comencen els estudis a l'EOI, o ser major de 14 anys i sol·licitar les ensenyances d'un idioma diferent del cursat en l'Educació Secundària
Obligatòria.
En el cas d'alumnes estrangers, a més dels requisits anteriors, resulta necessari disposar del NIE (ciutadans comunitaris), permís de residència, visat concedit per a estudis, investigació o formació o targeta d'estudiant (ciutadans no comunitaris).
Nota important
Tota aquella persona que tinga el Títol de Batxillerat o posseïsca el certificat de Nivell Bàsic d'Anglés o Francés (o 2n curs del cicle Elemental), podrà accedir directament a 1r de Nivell d'Intermedi.

On i quan es realitzaran els cursos?
En el Centre de l'IES Llopis Marí (Pda. Seniades, s/n) de Cullera.
Les classes s'impartiran en horari de vesprada, dos dies a la setmana amb una duració de 100 minuts per dia i un divendres altern cada 15 dies.
Matrícula oficial
La matrícula oficial per al curs 2013/2014 es realitzarà en el mes de setembre, d'acord amb el calendari establit per l'EOI de Gandia i les taxes establides per la Conselleria d'Educació.
Com a novetat d'enguany, caldrà matricular-se els de nou ingrés en l'Àrea d'Educació-Casa de la Cultura de Cullera
Documentació necessària per a matricular-se
Foto de carnet.
Fotocòpia del DNI o NIE.
Títol de Família Nombrosa (si és el cas).
Certificat de minusvalidesa (si és el cas).
El Títol de Batxillerat, si desitja accedir directament a primer curs d'Intermedi i certificació acadèmica on conste que va cursar i aprovar l'anglés/francés com a primera llengua
estrangera, o certificat de la prova homologada, si és el cas.
El pagament de la taxa es farà efectiu en una entitat bancària.

MÉS INFORMACIÓ
Àrea d'Educació – Casa de la Cultura
Telf: 96-172.46.16 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada