dimecres, 5 de juny de 2013

CULLERA RECUPERA UN MOLLÓ DE 1862  El pas del temps i la falta de manteniment per la seua falta de funcionalitat van ocultar este senyal de pedra calcària, granítica , situada en la intersecció entre El Camí del Rafal i El Camí del Valo en el terme municipal de Cullera.
Operaris de la Brigada d’Obres i Servicis coordinats pel Servei Arqueològic Municipal van procedir a la seua extracció i reubicació en el seu lloc original.
El molló romania mig soterrat, emergint tan sols uns 0,20 m. del nivell de trànsit, la qual cosa comportava un greu perill per als vehicles que circulen per ambdós camins.
Durant els treballs d’extracció es va poder comprovar l’absència de nivells i materials arqueològics que pogueren aportar algun indici sobre el moment de la seua col·locació.

Després de ser degudament documentat es va procedir a la seua extracció, neteja, mesurament i, finalment, recol·locació en el seu lloc original. També es va aprofitar per a geo-referenciar-lo per mitjà de coordenades UTM de la seua posició original.
El molló de 1862 posseïx unes dimensions de 0,77m. d’alt per 0,35 m. d’ample. Esta construït en pedra calcària granítica de forma paralelpípeda i rematat de forma corba. En el centre de la cara que dóna ambdós camins figura la llegenda “C A 1862”.
Els treballs d’extracció no van aportar informació sobre el moment exacte de la seua col·locació. Encara que, es tracta d’un dels diferents mollons ubicats pel terme de Cullera. l’Any d’amollonament ve indicat per la seua inscripció en caplletres en la seua cara visible i per tant la seua adscripció cronològica és senzilla.
Este molló no es pot entendre sense el context geogràfic que delimita i sense la resta de senyals que formen part d’eixe amollonament històric que va afectar el terme de Cullera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada