dijous, 17 de gener de 2013

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA DE L'ALCÚDIA EXIGINT A LA GENERALITAT POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ.


La Generalitat no convocà l’any 2012 cap línia d’ajudes per al Foment de l’ocupació, emmarcada en el Programa d’Ocupació Pública d’interès social, i no sembla previst en el Pressupost aprovat per a l’exercici de 2013 que haja previst cap línia en eixe sentit”.

Fins a l’any 2011, eixes línies d’ajudes havien incorporat els següents programes destinats a foment de l’ocupació: Ajudes a les actuacions mediambientals (PAMER), Subvencions per a la contracció de treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès social (per l’administració local ) EMCORP, Subvencions per a la contracció de treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès social (administració central, autonòmica, universitats, institucions sense ànim de lucre) EMORGA, Pla de Manteniment dels serveis públics en zones d’interior. EZOINT, Subvencions per a municipis amb superfícies forestals devastades per incendis i l’anomenat Salari-jove.
Eixos programes per a un poble com l’Alcúdia suposaren la contracció al any 2007 de 13 treballadors durant un període de 4 a 5 mesos, el que va possibilitar un total de 1.425 jornals aproximadament, amb pressupost total de 62.301’85 €.
l’Any 2011 es va rebre una ajuda de 69.289,11€, que es va traduir en la contractació de 16 treballadors, per a un període d’entre 3 i 4 mesos el que suposà per al poble uns 1.140 jornals.
A més a més, cal dir que programes de formació com les Escoles Taller, Cases d’oficis i Tallers d’ocupació (ETCOTE), on l’alumnat participant es contractava mitjançant un contracte de formació en funció del que estableix les característiques de cada un dels programes, a l’any 2012 tampoc es va convocar. El taller d’ocupació fet a l’Alcúdia l’any 2010 va suposar la contractació de 27 alumnes al llarg de 12 mesos.
Durant l’any 2012 les xifres de l’atur ha augmentat enormement en prop de 35.000 aturats més, i malgrat els xicotets “repunts” que poden donar-se en temporades concretes, les previsions d’evolució no són gens esperançadores, la qual cosa referma la necessitat de fer des de les Administracions Públiques polítiques actives d’ocupació dintre del seu respectiu àmbit de possibilitats.
L’agrupació socialista de l’Alcúdia proposa exigir al Govern de la Generalitat l’aprovació de línies d’ajudes per al Foment de l’ocupació, amb polítiques actives i urgents per a pal·liar la greu situació que es pateix així com notificar aquest acord a la presidència de la Generalitat i als grups polítics de les Corts Valencianes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada