dimecres, 23 de gener de 2013

EL PSPV-PSOE DE LA POBLA LLARGA PRESENTA UNA RECLAMACIÓ CONTRA EL PRESSUPOST DE 2013


El Secretari municipal no ha justificat la necessitat de crear una nova plaça de Cap de la Policia Local de forma interina, motiu pel qual el Grup Municipal Socialista s’ha vist obligat a presentar una reclamació contra el Pressupost de l’exercici 2013.

El PSPV-PSOE considera que la creació d’esta nova plaça no s’ajusta al contingut de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE) per a l’any 2013, la qual assenyala que “Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
Amb la voluntat d’assegurar la legalitat de la contractació, els socialistes de La Pobla Llarga van manifestar els seus dubtes en el transcurs de la Comissió de Govern on el PP presentà els pressupostos, de la qual ha passat ja quasi un mes.
L’alcalde, Rafael Soler, va exigir al PSOE que presentara els seus dubtes en un escrit, i així ho va fer el Grup Municipal Socialista. “Esta és l’hora en què encara no hem rebut cap resposta del Secretari Municipal i ens preocupa que l’alcalde estiga obstaculitzant la informació”, explica la portaveu socialista, Neus Garrigues.
Els socialistes de La Pobla lamenten que el Partit Popular haja establert com a costum una forma de governar totalment d’esquenes a l’oposició, de la qual els ciutadans són la principal víctima. Com manifesta la portaveu, “encara no sabem quants diners costarà a La Pobla la sentència que condemna a l’Ajuntament per la decisió de Rafael Soler de despatxar l’anterior cap de la Policia Local, i no permetrem que una altra mala decisió de l’alcalde afegisca més problemes a l’economia municipal”.
La sentència a la qual al·ludix la portaveu socialista és una decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, publicada el passat mes de desembre, per la qual es considera nul·la de destitució de l’anterior cap de la Policia Local aprovada de forma unilateral per Rafael Soler en 2008. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada