dijous, 31 de gener de 2013

EL 18 DE FEBRER COMENÇA EL PERÍODE DE COBRAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS DE NATURALESA URBANA D’ALZIRA

El dilluns, 18 de febrer, comença el període de pagament de l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana. El termini  voluntari comprén des del 18 de febrer fins al 19 d’abril.
El pagament dels rebuts no domiciliats podrà fer-se a l’Oficina Municipal de Recaptació, en horari de 8:30 a 14:00 hores. Si es disposa de les cartes de pagament corresponents, també pot fer-se el pagament en les entitats bancàries següents: Bankia, La Caixa, Credit-Valencia Caixa Rural, BBVA i SabadellCAM, en l’horari que cada entitat tinga establit per al pagament de rebuts o, en els caixers automàtics, les 24 hores del dia.

Els contribuents que no reben les cartes de pagament podran sol·licitar-les a través del correu electrònic voluntaria@alzira.es o en l’Oficina Municipal de Recaptació. Si es disposa de certificat digital o DNI electrònic podran imprimir-se des de la web municipal www.alzira.es – Portal de la ciutadania – Recaptació - Els meus rebuts en Voluntària.

Les persones interessades a domiciliar el pagament d’aquest tribut per a enguany 2013 i successius, hauran de sol·licitar-ho, abans del dia 20 de març, en l’Oficina de Recaptació Voluntària o bé per correu electrònic a voluntaria@alzira.es. També podrà tramitar-se des de la web municipal en www.alzira.es, si es disposa de certificat digital o DNIe.

Els rebuts domiciliats es carregaran en compte en dos fraccions, de la mitat del pagament cada una d’elles; la primera el dia 2 d’abril de 2013 i la segona, el dia 1 d’octubre de 2013.

Per a qualsevol dubte o informació sobre els tributs, els interessats podran dirigir-se als departaments següents:

Gestió Tributària
Vehicles: 96 240 04 50 (Ext.: 218) – mangeles.carbonell@alzira.es
Plusvàlues: 96 240 04 50 (Ext.: 218) - fjavier.comas@alzira.es
Cadastre (Urbana, Rústica i Guals): 96 245 92 52 – cadastre@alzira.es
IAE i Fem d’Activitats: 96 245 92 52 – cadastre@alzira.es

Recaptació
Voluntària: 96 245 92 67 – voluntaria@alzira.es
Executiva: 96 245 92 73 – executiva@alzira.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada