divendres, 2 d’agost de 2013

LA REVISIÓ DEL CADASTRE POSSIBILITARÀ UNA REBAIXA DEL REBUT DE L’ANY QUE VE A ALGEMESÍ


A finals d’agost s’iniciarà la notificació als propietaris d’immobles dels valors actuals, superfície i construcció així com la quota de l’IBI a pagar en 2014


L’Ajuntament d’Algemesí no augmentarà la pressió fiscal de l’IBI que podran veure reduït el seu rebut de contribució en 2014 en la majoria dels casos ja que, en el ple del mes de maig es va aprovar un tipus impositiu del 0,88 per al 2014 en lloc del 1’012 aplicat per la pujada del govern per als anys 2012 i 2013.

Esta revisió evita també l’increment del 10% aplicat en 2013 i que es mantindrà en 2014 per a la resta de municipis. Esta revisió era obligada per l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana i per haver transcorregut més de 10 anys de l’última revisió.
La gerència del cadastre ha procedit a l’actualització de valors atenent a la realitat física dels immobles, tenint en compte els canvis d’ús, rehabilitacions o modificacions realitzades. La valoració s’ha efectuat als preus de mercat, prenent com a base el valor d’escriptures de notària dels anys 2012 i principis de 2013, sent esta la més favorable per als contribuents en els moments actuals, amb el mercat immobiliari a la baixa”, ha assenyalat la regidora d’Hisenda, Vicen Castell.
A finals d’agost s’iniciarà la notificació als propietaris d’immobles dels valors actuals, superfície i construcció així com la quota de l’IBI a pagar en 2014, on podran veure la quantitat a pagar i que la immensa majoria serà inferior a estos dos últims anys.
Del 25 d’agost al 20 de setembre l’Ajuntament d’Algemesí disposarà d’un servici d’informació a disposició de tots els ciutadans per a quants aclariments necessiten, per a la qual cosa hauran de presentar la notificació i el DNI del propietari. La valoració realitzada afecta a béns immobles de naturalesa urbana i Industrial i alguna construcció en sòl rústic com disseminats o construccions agrícoles. Les Indústries també veuran rebaixat substancialment l’import a pagar, i reformant a la baixa la penalització que existia en grans solars i naus.
Com a novetat tots els ciutadans amb accés a Internet podran accedir a la seua informació a través de la seu electrònica que facilitarà la gestió i evitarà desplaçaments i molèsties, per a la qual cosa se’ls assignarà una clau personal.
La informació d’accés serà publicada en la web de l’Ajuntament i en les notificacions personalitzades que es remetran tots els contribuents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada