divendres, 5 d’abril de 2013

VALORACIÓ DADES DESOCUPACIÓ LA RIBERA ALTA I RIBERA BAIXA DEL MES MARÇ DE 2013


En la Comarca de la Ribera Baixa i la Ribera Alta, tenint en compte les dades de desocupació registrat en el mes de MARÇ de 2013, podem destacar:
Es produïx una disminució de la desocupació comarcal respecte al mes anterior de 95 persones, la qual cosa suposa un total de 33.755 parats. La disminució de la desocupació suposa per tant un 0,28%.
Per sexes, la desocupació baixa entre els hòmens en la Ribera Baixa un -0.76%. Entre les dones disminuïx el -1,54%. I en la Ribera Alta baixa entre els hòmens un -0.14% i entre les dones creix el 0,24%.
La variació mensual de -0.28 % ha millorat respecte a què es va produir l’any 2012, quan l’evolució del número parats al març respecte al mes anterior va créixer el 1.59%.
En la ciutat d’Alzira disminuïx el número de parats del -0,70 %, 39 desocupats menys, la qual cosa suposa un total de 5564 desocupats, L’evolució interanual de la desocupació en la ciutat d’Alzira tampoc és molt favorable ja que augmenta un 7 %.
En la ciutat de Cullera disminuïx el número de parats el -3,96%, 106 desocupats menys, la qual cosa suposa un total de 2571 desocupats. Mentres que en Sueca es produïx un descens del número de parats del -0,29%, 10 desocupats menys, la qual cosa suposa un total de 3398 desocupats.
Per sectors en la Ribera Baixa, en l’agrícola, la desocupació disminuïx en 3 persones, la qual cosa suposa un -0,90%. En la Ribera Alta, en l’agrícola, la desocupació disminuïx 15 persones, la qual cosa suposa un -0.66 %. En el sector industrial Ribera Baixa, la desocupació disminuïx en 7 persones, -0,53 %; en la Ribera Alta sector Industrial es produïx un descens de 53 persones, el -1.34%. Finalment, en el sector servicis en la Ribera Baixa s’ha registrat un descens de 108 persones, un -1,84 %. I en la Ribera Alta s’ha registrat un increment de 42 persones, un 0.32%.
En termes interanuals, l’evolució ha sigut la següent:
La desocupació en la Ribera Baixa i Alta en l’últim any ha augmentat en 815 persones, la qual cosa suposa un increment del 2,47%.
Per sexes, la desocupació interanual augmenta entre els hòmens en la Ribera Baixa el 1,42% i Ribera Alta disminuïx el -1.18%, mentres que entre les dones puja el 9,23% en la Ribera Baixa així com en en la Ribera Alta augmenta el 4.34%.
Des de UGT destaquem que en la comarca de la Ribera ens trobem
davant d’un mercat laboral paralitzat en el que el mínim descens estacional de la desocupació no pot pal·liar les aclaparadors xifres de desocupació que estem patint.

A més, des de UGT advertim que el turisme, encara sent un sector molt rellevant, no és prou perquè l’activitat econòmica es traduïsca en llocs de treball estables i, per tant, el canvi de model productiu ha de tornar a estar present en el camí que s’ha de seguir para
superar la crisi.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada