dimecres, 13 de febrer de 2013

L’AJUNTAMENT D’ALZIRA IMPOSA DIFERENTS SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LES ORDENANCES


 L’Ajuntament d’Alzira ha imposat diferents sancions per incompliment de diverses Ordenances Municipals. En total les multes ascendixen als 1.400 euros.
Dos d’elles incomplixen l’Ordenança Municipal de Neteja Urbana, per la qual es prohibix realitzar qualsevol acte que produïsca brutícia o siga contrari a la neteja de la via pública. També prohibix la manipulació i selecció dels materials residuals depositats en la via pública a l’espera de ser arreplegats pels servicis corresponents, així com la rebusca i triatge dels fems domiciliaris o d’establiments de tota índole. Cada una d’esta sanció ascendix a 350 euros.
La tercera sanció incomplix l’Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària en el terme municipal d’Alzira, per la qual es considera infracció greu exercir l’activitat de venda ambulant sense autorització. La sanció és de 751 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada