divendres, 18 d’octubre de 2013

EL PERELLO I EL MARENY DE BARRAQUETES ES MANIFESTARAN A SUECA


Les dos Entitats Locals Menors del municipi de Sueca han sol·licitat autorització a la Delegació del Govern per a realitzar, el pròxim dia 7 de novembre de 2013, una Manifestació per diversos carrers de Sueca: Avinguda del Mar, pas subterrani, Ferrocarril, Carrer Sequial i finalitzarà en la Plaça de l'Ajuntament, a les 19 hores i coincidint amb la celebració del Ple Ordinari de Novembre.

Tot això ve motivat com a conseqüència que una Moció presentada conjuntament pel portaveu Raúl Pla del PP i pel portaveu Dimas Vázquez del PSPV-PSOE, amb el consens dels Presidents d'ambdós Entitats Locals Menors, (José Miguel Fos del PP i Jordi Sanjaime del PSPV-POSE) , el passat agost, després d'un any de negociacions encara no ha sigut tractada pel plenari Suecà. Esta moció pretén que cessen les hostilitats, respecte al finançament de les EELLMM, que es veuen obligades a recórrer per la via del Contenciós Administratiu, tots els exercicis econòmics, per a fer complir el conveni regulador subscrit entre ambdós parts. El que significa un gasto excessiu evitable en detriment de la ciutadania, al mateix temps que produïx un ambient bel·ligerant i hostil entre les EELLMM i l'Ajuntament de Sueca, la qual cosa no conduïx a res positiu.

La moció que hauria d'estar present en l'orde del dia del mes de Setembre, no es va presentar, segons es van excusar, perquè els tècnics estaven de vacacions, A l'octubre tampoc ha pogut ser, pels mateixos motius, en canvi sí que hi ha tècnics per a informar la resta de punts de l'orde del dia del plenari.

Esta moció pretén aclarir i simplificar els conceptes, per a concloure esta polèmica amb el plantejament següent:

L'Ajuntament de Sueca transferirà a les EELLMM el 75% de la quantitat recaptada en l'àmbit territorial de les mateixes perquè puguen desenrotllar totes les competències adquirides per estes, el restant 25 % es quedarà en Sueca, en concepte de gastos ocasionats per les EELLMM, com a Policia Local, Cementeri, etc.. Quede clar que a les EELLMM, no se'ls transferirà res que no siga recaptat en els seus respectius territoris, que a Sueca no li ocasionen cap gasto, la qual cosa aclarim en esta nota de premsa, ja que hipocresia i demagògia no faltarà en el debat. Els ciutadans de El Perelló i Mareny, reivindiquem ser suecans de primer orde i no de segona.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada