dimarts, 8 d’octubre de 2013

EL PSPV DE SUECA REALITZARA UNA SERIE DE JORNADES D’INFORMÀTICA DE FORMA GRATUÏTA  Des de el PSPV, vegem com el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació exerceix uns efectes de canvi profund en tots els àmbits de la societat: les relacions interpersonals, el món laboral, l’oci, els mitjans de comunicació, els tràmits administratius... moltes de les activitats quotidianes s’estan transformant constantment sota els efectes de l’evolució de les tecnologies.
Segons tots els indicis, seran imprescindibles uns coneixements bàsics dels nous mitjans de tractament de la informació per a tenir accés a un gran ventall de possibilitats que ens ofereix l’informàtica i el món d’Internet.
Si fins fa poc temps es parlava d’analfabetisme funcional, avui dia s'imposa una nova definició, la d'analfabets digitals o tecnològics, per a designar les persones que no estan capacitades per a desenvolupar-se de manera autònoma en la societat de la informació amb l'ús de les tecnologies digitals.

En el camp de les comunicacions és on els nous hàbits tenen una repercussió més gran. La telefonia mòbil, la televisió digital i la xarxa Internet han obert expectatives que fins fa pocs anys eren pràcticament impensables. I dia a dia es veu l’evolució d’aparells que es fan més assequibles i multipliquen les prestacions.
Davant aquesta realitat, es fa necessari avançar cap a l’alfabetització digital, proporcionant eines i recursos per a posar la formació bàsica a l’abast de tothom, per eixa raó el PSPV Sueca ha posat en marxa un cicle de Jornades Formatives per a tot tipus de gent i edat.
Aquestes Jornades Gratuïtes, estaran dividides en tres cicles, els quals seran independents cadascun d’ells. La distribució serà de la següent manera:
1a Jornada, Introducció a la informàtica bàsica, el 19 d’Octubre.
2a Jornada, Introducció a Internet, el 16 de Novembre.
3ªjornada, Introducció a les Xarxes socials, el 14 de Desembre.

Totes aquestes Jornades estaran impartides per persones amb gran experiència en cadascun dels temes a tractar, com professors titulats o professionals en la matèria, es tractaran els punts de forma pràctica i amena, per això és imprescindible que els assistents porten els seus ordinadors portàtils, per poder seguir el ritme de la jornada, també estarà limitat el nombre d’assistents a 40 places.

Per a matriculació, telefonar al tel: 666810139 i per més informació podeu veure la web: www.pspvsueca.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada