dimarts, 3 de setembre de 2013

EL MINISTERI DE FOMENT LICITA L’ESTUDI INFORMATIU DE LA LÍNIA VALENCIA-ALACANT A TRAVÉS DEL CORREDOR COSTANER


El pressupost de licitació dels treballs és de 1.075.760 euros i el termini del contracte de vint-i-quatre mesos.

En el tram des de Cullera fins a Gandia està previst aprofitar el corredor existent duplicant la via única.

 El Ministeri de Foment ha licitat el contracte de servicis per a la redacció de l’estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant, el denominat Tren de la Costa, i de l’estudi de viabilitat de la connexió ferroviària de la localitat alacantina de Torrevieja a la xarxa existent.

L’objecte del treball és la definició de la millor solució per a una nova connexió ferroviària entre València i Alacant a través del corredor costaner. En el tram des de Cullera fins a Gandia, d’uns veintiseís quilòmetres de longitud, està previst aprofitar el corredor existent duplicant la via única. Entre Gandia i Alacant, separades per un poc més de 110 quilòmetres, es crearà una infraestructura independent, per al que es plantejaran les alternatives viables i es realitzarà una anàlisi comparativa de les mateixes, tenint en compte factors mediambientals, econòmics i funcionals per a seleccionar l’alternativa òptima per al seu desenvolupament.
L’estudi també analitzarà i determinarà aquelles estacions que siguen necessàries per a donar servici a les principals localitats per les quals discórrega el Tren de la Costa, així com la millor ubicació per a les mateixes.
Es realitzarà una anàlisi funcional del corredor resultant, analitzant la integració dels nous tràfics esperats en la xarxa de rodalia de València. Per a això, l’estudi informatiu partirà dels resultats dels estudis previs de demanda i previsió de tràfics que està desenvolupant la Generalitat Valenciana en compliment del protocol firmat l’11 d’octubre de 2011 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, Adif, Renfe i l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat (GTP) per al desenvolupament conjunt de les actuacions del Tren de la Costa València-Alacant.

El contracte inclou a més l’estudi de viabilitat d’una connexió ferroviària del nucli urbà de la localitat alacantina de Torrevieja amb la Xarxa Ferroviària d’Interés General. S’analitzaran les alternatives possibles i es desenvoluparà una anàlisi comparativa per a determinar l’opció òptima, i es desenvoluparà el corresponent estudi de demanda i de rendibilitat de manera que finalment es concloga si l’actuació és viable des del punt de vista tècnic i de rendibilitat social de la inversió.
Actualment, entre València i Gandia hi ha una infraestructura ferroviària sobre la qual es presten els servicis de la línia C-1 de rodalia de València. Es tracta d’una doble via electrificada en el seu primer tram, fins a Cullera, on naix el ramal de via única electrificada fins a Gandia.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada