dimarts, 24 de setembre de 2013

COMPROMÍS PER L'ALCÚDIA CONTRA L'APROFUNDIMENT DE LES RETALLADES EN L'ENSENYAMENT PER TERCER CURS CONSECUTIU


a l'Alcúdia les retallades afecten de manera greu amb els impagaments de les beques i despeses de funcionament dels menjadors o els impagaments de les beques de llibres del curs passat.

Reducció del professorat i augment dels alumnes, impagaments en beques de llibres i de menjador, no convocatòria de beques de llibres...
Segons Paco Sanz, regidor de Compromís per l´Alcúdia, les dades recollides a l'ensenyament de la comarca confirmen les dificultat per encarar aquest curs, per les retallades d’unitats i de professorat, i les desigualtats que està introduint les retallades en les beques i ajudes a l’alumnat.
Paco Sanz assenyala que a l'Alcúdia les retallades ens afecten de manera greu amb els impagaments en les beques i despeses de funcionament dels menjadors i de funcionament dels centres o els impagaments de les beques de llibres del curs passat. Igualment cal fer constar que per tercer curs consecutiu el Col·legi Públic Batallar mantindrà dos barracons i el Col·legi Públic Heretats tindrà un professor menys aquests curs, malgrat mantindre el mateix número d'unitats i un número superior d'alumnes, el que repercutirà en una disminució de l'atenció a la diversitat i a les necessitats especials.

Aquest curs s'ha reduït en 1.000 el nombre total de mestres a l'escola pública, de forma que es veurà reduïda l’atenció educativa que rep l’alumnat a causa de l’augment de ratios -més alumnes per professor implica menys temps per cada alumne- i de la desaparició de reforços i programes de compensació educativa.
Les beques de llibres del curs passat per a Educació Primària i Secundària per a les que es pressupostaren 27'8 milions d'euros encara no s'han abonat. Per al present curs la Conselleria, que no ha publicat la convocatòria de beques, sembla que haja renunciat a elles, i serà la primera vegada, en molts anys, que aquesta convocatòria d'ajudes a les famílies no es produirà.
Sanz afirma que els impagaments als menjadors escolars, tant en beques com en despeses de funcionament, acumulen un retràs de 8 mesos, restant pendents tots els mesos de 2013, de gener a maig. El regidor de compromís lamenta que molt probablement els menjadors escolars comencen el seu funcionament al mes d'octubre sense que aquestes quantitats s'hagen abonat. Això sense comptar que la disminució en el número i quantia de les beques de menjador ha ocasionat que moltes xiquets hagen abandonat els menjadors escolars per no poder abonar el seu preu.
Per a Compromís per L´alcúdia, l'entrada per primera vegada dels centres privats concertats a les ajudes de menjador sense un augment de la partida, significarà un nou retall en les quantitats a percebre pels alumnes necessitats.
El mateix cal dir de les despeses de funcionament dels centres que estan sense abonar des del passat mes de gener, començant el curs amb aquesta situació de dèficit econòmic que obliga als centres a retallar al màxim aquestes despeses.
Compromís pe l'Alcúdia ha presentat una moció que es debatrà al plenari per a que cessen les retallades i els atacs a l'Escola Pública exigint a la Conselleria d'Educació l'abonament immediat de les beques de llibres atorgades als alumnes el curs passat 2012-2013 i que encara resten pendents de cobrar així com que es procedisca urgentment a la convocatòria d'ajudes de llibres per al curs que acaba de començar.
Igualment s'insta a la Conselleria d'Educació a que a la major brevetat possible, s'abone als centres educatius i menjadors escolars les quantitats pendents corresponents al funcionament dels centres i a les beques i funcionament dels menjadors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada