dimarts, 10 de setembre de 2013

ACORD DEL PSPV DE LA RIBERA ALTA SOBRE EL PLA HIDROLÒGIC DEL XÚQUER


L’executiva Comarcal de la Ribera Alta del PSPV-PSOE, reunida en data 09/09/2013, ha acordat, per unanimitat, emetre la següent resolució:
Davant del text del projecte de “PLA HIDROLÒGIC DE CONCA DEL RIU XÚQUER” que ha sotmès a informació pública el govern central del PP, es considera necessari posar de manifest les següents qüestions:
1ª. NO QUEDA GARANTIT EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE QUALITAT ALS POBLES DE LA COMARCA.
Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprovà també el govern del PP l’any 1998 al no garantir una concessió pròpia per a l’abastiment d’aigua potable de la comarca que pateixen de contaminació per herbicides i nitrats d’aigua superficial del riu Xúquer.
Encara que es reconeix que la demanda d’aigua potable és de més de 30 hm3/any, sols es garanteix un cabal d’aigua del riu de 10 hm3/any des de la potabilitzadora que està construint-se, vinculat a una permuta amb els pous de sequera dels regants.
Per a la resta de les necessitats dels veïns la solució que dona el Pla és la mescla de l’actual aigua contaminada per nitrats o herbicides amb l’aigua que s’obtindrà de la potabilitzadora, amb la finalitat d’aconseguir així un resultat d’aigua amb uns nivells tolerables.

El Pla arriba a contemplar la ficció (que s’ha de ser conscient que és pràcticament impossible d’aconseguir) de que els altres més de 10 hm3/any necessaris podran ser obtinguts en un futur del riu, sempre que apareguen (no es diu d’on s’aconseguiran) nous recursos.
La comarca ha d’exigir una concessió d’una assignació d’aigua del riu Xúquer de més 30 hm3/, no condicionada a cap permuta ni a cap futur aparició d’execedents.
2ª. NOVAMENT UNA DISCRIMINACIÓN PER ALS VEÏNS DE LA COMARCA DE LA RIBERA.
Mentre s’augmenten els cabals d’aigua superficial del riu Xúquer que ja tenen reservats en el Pla vigent els abastiments actuals per a consum humà destinats als veïns de les Àrees Metropolitanes de València, Albacete i Sagunt, i s’arriba a preveure una concessió d’aigua assignada destinada a més de 1 milió de persones amb prop de 160 hm3/any de dotació d’aigua, no es considera oportú garantir les necessitats de la comarca de la Ribera (que és la única zona urbana amb necessitats d’eixa aigua per on discorre el riu).
3ª. ES DEIXA OBERTA LA POSSIBILITAT A UNA NOVA PRESSA D’AIGUA PER AL TRANSVASSAMENT AL VINALOPÓ DES DE CORTÉS DE PALLAS O ANTELLA.
El Pla reobrí la possibilitat de que es puga fer en breu un nou transvasament d’aigües des del riu Xúquer a la conca del riu Vinalopó aigües amunt de la comarca de la Ribera.
Mentre que el Pla vigent sols possibilitava eixa situació en el cas l’existència de recursos sobrants del riu, ara el Pla en tramitació parla de “recursos excedents”, que s’afirma que poden generar en la part superior del riu.
Novament el PP reobrí el debat tancat amb la construcció del transvasament pel govern Socialista des de Cullera (al final del riu) i fa possible que en un pròxim futur es permeta el transvasament des de Cortes de Pallàs o des d'Antella.
Això posaria en perill el cabal ecològic del riu i de l’Abufera i els regadius tradicionals de la comarca.
El “colmo” de la desvergonya del govern actual és que el Pla considera que existeixen altres 70 hm3/any de necessitats que contempla la possibilitat de que siguen satisfets amb la construcció de nous transvasaments o amb l’augment del cabal autoritzat en l’actualment existent.
Davant eixa situació cal exigir des de totes les instàncies socials públiques i privades de la comarca (Mancomunitats, Ajuntaments, Sindicats, Associacions empresarials i professionals ...) al govern presidit per Mariano Rajoy que es modifique el document del Pla que ha aprovat inicialment, en el sentit següent:

PRIMER.- Que s’atorgue una concessió propia per als pobles de la comarca de la Ribera amb una reserva d’aigua mínima que cobrisca la totalitat de les necessitats (estimades en més de 20 Hm3/any) d’aigua superficial del riu Xúquer, sense necessitat de cap permuta o intercanvi.
SEGON.- Que s’elimine qualsevol possibilitat o referència al canvi del punt actual de captació del transvasament d’aigües del riu Xúquer per a la conca del riu Vinalopó, o d’increment de les dotacions d’aigua actualment contemplades.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada