dimarts, 14 de maig de 2013

EL PSPV DE L´ALCÚDIA PRESENTA UNA MOCIÓ DEMANANT AL GOVERN L´EXEMPCIÓ DE L´IVA PER ALS MENJADORS ESCOLARS  Per part de la Comissió Europea s’ha obert, a instància d'eurodiputats socialistes i de CiU, un procediment d’investigació contra el govern d’Espanya pel fet que es factura l'IVA als servicis d'atenció infantil en horari extraescolar, per exemple els menjadors dels Col·legis i Escoles, quan la legislació europea permet eximir-los d'este impost.
A Espanya el Ministeri d'Hisenda ha establert que els servicis de menjador i activitats extraescolars es facturaran amb el 21% d'IVA per a l'alumnat major de sis anys i amb el 10% per als menors d'eixa edat, quan eixa interpretació sembla que és contrària a la legislació de la UE, donat que, com s’ha denunciat, "menyscaba la labor de les entitats del sector social dedicades a les prestacions de servicis directament relacionades amb l'educació i de xiquets i jóvens" i a més "trasllada una dura càrrega impositiva a les famílies", que és especialment onerosa en els actuals moments econòmics que patim.
El comissari de Fiscalitat de la Unió Europea considera que els servicis d'atenció infantil poden considerar-se la prestació d'un servici que entra en l'àmbit de l'assistència social i de la seguretat social, així com de la protecció de la infància i dels jóvens, la qual cosa permetria considerar-los exempts d'IVA i per això ha manifestat que "la Comissió té la intenció de posar-se en contacte amb les autoritats espanyoles per a sol·licitar informació sobre l'aplicació d'estes exempcions en relació amb els servicis mencionats en la pregunta en el dit Estat membre".
Com va denunciar el grup Socialista en la moció presentada el mes de setembre de 2012, i aprovada pel plenari municipal en sessió celebrada el 26 de setembre de 2012, amb el vot a favor dels regidors dels grups de Compromís per l’Alcúdia i Socialista, l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, el passat dia 1 de setembre, aprovat pel govern del sr. Rajoy incomplint la seua promesa electoral, ha suposat un increment molt elevat de l’IVA, que ha afectat molt a tots els sectors socials i productius, amb especial incidència en la cultura i l’educació.
En el cas concret de l’Alcúdia, hi ha cinc centres escolars que ofereixen servei de menjador escolar (C.P. Les Comes, Batallar i Heretats, l’Escola Infantil municipal i el Centre d'Educació Infantil de primer cicle Encarna Landete y Ana Boix) i que han d’abonar eixe IVA, repercutint-lo en el seu cost a les famílies dels usuaris. El propi Ajuntament, titular de l’Escola Infantil municipal, ha d’abonar eixe IVA.
És per tot això que el grup municipal socialista presentarà al pròxim Ple Municipal una moció demanant al govern l’exempció de l’IVA als menjadors escolar, al temps que demanarà a la Generalitat Valenciana que inste al govern d’Espanya a prendre aquesta mesura legislativa. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada