dimecres, 15 de maig de 2013

EL DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L´AJUNTAMENT DE SUECA ACONSEGUIX UNA SUBVENCIÓ PER A CONTRACTAR A 39 PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI


L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Promoció Econòmica i Agricultura, procedirà a la contractació de 39 persones desocupades del municipi gràcies a la subvenció de 62.389 euros, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE), amb l’objectiu de pal·liar la desocupació agrícola eventual. Per a l’obtenció d’esta subvenció, l’Ajuntament de Sueca va presentar el projecte “Conservació del Parc Natural de l’Albufera”, per al qual es contempla la contractació de tres oficials i 36 peons agrícoles durant el mes de juliol de 2013.
L’objectiu del departament de Promoció Econòmica és la creació de llocs de treball i, per a això, tramitem totes les subvencions possibles”, ha assenyalat la regidora responsable del departament, Mª José Sarrió.
El projecte s’ha tramitat a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, en col·laboració amb la d’Agricultura i el Departament de Medi Ambient, al tractar-se d’una subvenció que té per objectiu crear ocupació agrícola.
Els treballs, relacionats amb la conservació del medi ambient local, es realitzaran sota la direcció del tècnic de Medi Ambient, redactor del projecte, i els treballadors estaran supervisats pel coordinador de Camins del Consell Agrari.
Amb estes contractacions procedents del Servef, tenim quasi tot l’any cobert pel que fa a manteniment de camins i llocs del nostre àmbit rural, intentant així fomentar l’ocupació tan necessària hui en dia per a moltes famílies de la nostra localitat. Des del Consell Agrari de Sueca, ja tenim en marxa un planning a fi d’optimitzar al màxim els recursos materials i humans per al desenvolupament de les tasques de manteniment del nostre paisatge local", ha explicat el regidor d’Agricultura, Dimas Vázquez.
Els treballs a realitzar es dividiran en dos fases. La primera, consistent en la “Conservació i Neteja de Motes i Camins del Parc Natural”, amb l’objectiu de preservar la vegetació, a través del desbrossament, neteja i desenrunament de séquies, amb vistes a millorar l’entorn del riu Xúquer, zona de la Raconà i Camí de Riola i Vilella, així com el mur de contenció del cordó.

 L’altra fase a desenvolupar consistirà en la “Millora i Manteniment de l’entorn de la Muntanyeta dels Sants i Assut, i riberes i Assut del riu Xúquer”, per a la conservació de la vegetació, desbrossament, neteja i preparació de terres per a la plantació d’espècies autòctones en el paratge natural de la Muntanyeta dels Sants i de les riberes del riu Xúquer.
Podran participar en el procés selectiu, aquells demandants d’ocupació inscrits en l’oficina del SERVEF de Sueca que hagen estat donats d’alta en el Règim Especial Agrari (REA) tres mesos en l’últim any (dotze últims mesos a la data d’entrega de la documentació), dels quals, un ha d’estar comprés necessàriament dins dels últims sis mesos (a la data de l’entrega de la documentació). El SERVEF i l’Ajuntament de Sueca publicaran en breu els candidats que complisquen els requisits mencionats, a l’efecte de poder atendre les reclamacions d’aquells que, complint-los, no es troben en els llistats gestionats amb vistes a la seua inclusió, sempre que no haja finalitzat el termini de presentació de la documentació. L’Ajuntament de Sueca serà l’encarregat de baremar i decidir la posterior contractació.
Segons les estimacions realitzades pel departament de Promoció Econòmica i pel Consell Agrari, durant el mes de maig es començarà a rebre la documentació dels candidats sondejats pel SERVEF. A finals de maig s’efectuaran les baremacions, si bé, com a novetat per a este exercici, només podrà tindre el mencionat projecte la duració d’un mes, per la qual cosa el seu desenvolupament es realitzarà al llarg del mes de juliol de 2013, davall el planning de treball organitzat pel coordinador de Camins del Consell i el regidor d’Agricultura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada